FT: Ukraina otwarta na ustępstwa w zakresie praw mniejszości

Ukraina jest gotowa dokonać zmian w swoich przepisach dotyczących praw mniejszości, aby jeszcze w tym roku odblokować porozumienie z UE w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych, powiedziała wicepremier kraju.

Jak przekazał portal Financial Times, Ukraina jest gotowa dokonać zmian w swoich przepisach dotyczących praw mniejszości, aby jeszcze w tym roku odblokować porozumienie z UE w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych, powiedziała wicepremier kraju.

Olga Stefaniszyna, która odpowiada za dążenie Ukrainy do przystąpienia do UE, powiedziała „Financial Times”, że Kijów jest gotowy wprowadzić „dodatkowe poprawki” do przepisów dotyczących szkolnictwa średniego w językach mniejszości, w tym węgierskim, pod warunkiem, że uda się osiągnąć równowagę w nauczaniu w języku ukraińskim.

Na Zakarpaciu na zachodniej Ukrainie żyje około 80 000 etnicznych Węgrów – a ochrona ich praw jest jednym z siedmiu punktów w zakresie reform, których domaga się UE przed rozpoczęciem rozmów członkowskich.

Ukraińscy urzędnicy rozpoczną w tym tygodniu dwustronne rozmowy z Węgrami i Rumunią, aby spróbować wypracować porozumienie w sprawie równowagi w edukacji w języku ukraińskim i mniejszościowym w szkołach średnich.

„Zmienimy ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych i w razie potrzeby możemy wprowadzić dodatkowe poprawki [do prawa], ale najpierw musimy przeprowadzić negocjacje” – powiedziała Stefaniszyna.

Jednak wicepremier uważa, że przedstawicieli mniejszości etnicznych należy uczyć języka ukraińskiego na tyle, aby mogli kontynuować naukę lub mieć możliwości zatrudnienia poza obszarami mniejszości.

Komisja Wenecka, organ doradczy ds. prawa konstytucyjnego przy Radzie Europy, również stwierdziła, że Ukraina powinna chronić prawa językowe osób rosyjskojęzycznych.

Zobacz też: MSZ Węgier potępia antywęgierskie działania w Mukaczewie na Zakarpaciu

Komisja Europejska stwierdziła, że Ukraina w pełni spełniła dwa z siedmiu kryteriów rozpoczęcia rozmów: w sprawie wolności mediów i reformy sądownictwa. Jeszcze tej jesieni oceni postępy w zakresie pozostałych pięciu – praw mniejszości, reform antykorupcyjnych, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, ustaw antyoligarchicznych i reformy Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz też: Powstał dokument o prześladowaniu Węgrów z Zakarpacia przez państwo ukraińskie w czasie wojny

Kresy.pl/FT

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. Kasper1
    Kasper1 :

    “Ukraińscy urzędnicy rozpoczną w tym tygodniu dwustronne rozmowy z Węgrami i Rumunią, aby spróbować wypracować porozumienie w sprawie równowagi w edukacji w języku ukraińskim i mniejszościowym w szkołach średnich.” – należy zatem rozumieć, że “polskie elyty polytyczne” nie są zainteresowane ochroną praw naszej mniejszości narodowej na Ukrainie a przecież ustawy językowa i oświatowa tak samo uderzają w mniejszość węgierską, rosyjską, rumuńską jak w polską.