Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w jednej z miejscowych firm budowlanych. Mundurowi zweryfikowali zatrudnienie 54 cudzoziemców. Okazało się, że 27 z nich pracowało nielegalnie.

Gdańscy funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali zatrudnienie cudzoziemców w jednej z miejscowych firm budowlanych. Z analizy dokumentów wynika, że 27 cudzoziemcom pracodawca powierzył wykonywanie pracy, naruszając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformowała w poniedziałek SG.

Większość pracowników stanowili obywatele Ukrainy oraz Mołdawii. Głównym naruszeniem przepisów było wykonywanie przez nich pracy bez wymaganego zezwolenia.

“Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie przedsiębiorcy. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz administracyjne o zobowiązaniu do powrotu” – informuje SG.

Na początku listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze skontrolowali pracodawcę, który zatrudniał nielegalnie 40 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu oraz Gruzji.

Wcześniej Straż Graniczna poinformowała o przeprowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie powiatu wołomińskiego. Okazało się, że zatrudniała nielegalnie 78 cudzoziemców.

Przypomnijmy, że pod koniec października Straż Graniczna z Gdyni skontrolowała 348 cudzoziemców zatrudnianych przez jedną z agencji pracy tymczasowej. Okazało się, że blisko 300 osób pracowało nielegalnie.

morski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply