Bułgarski rząd chce, żeby zgodnie z wcześniejszymi planami i porozumieniami, Bułgaria z dniem 1 stycznia 2024 roku przeszła na walutę euro, bez okresu przejściowego. Kraj ten nie spełnia jednak obecnie wszystkich koniecznych warunków, a o samym przyjęciu musi zdecydować rada Unii Europejskiej.

W piątek rząd Bułgarii przyjął narodowy plan wprowadzenia w tym kraju waluty euro od 1 stycznia 2024 roku. Przewiduje on, że nastąpi to bez żadnego okresu przejściowego, przy czym przez pierwszy miesiąc, czyli do 31 stycznia 2024 roku, równolegle w użyciu będą jeszcze banknoty bułgarskie. Od daty wprowadzenia głównej waluty Unii Europejskiej, wszystkie konta bankowe, depozyty, budżetowe i inne konta zostaną bezpłatnie przeliczone na euro. Banki i urzędy pocztowe w ciągu pół roku będą mogły wymienić lewa na euro bez dodatkowych taks. Z kolei bank centralny będzie miał prawo dokonywać wymianę w czasie nieokreślonym.

Plan został przyjęty pomimo zastrzeżeń dwóch partnerów w złożonej z czterech podmiotów koalicji rządzącej w Bułgarii. Domagają się oni informowania społeczeństwa o szerszych skutkach przyjęcia euro.

 

Zdaniem wicepremiera i ministra finansów Asena Wasilewa, 18 miesięcy do momentu wprowadzenia wspólnej waluty są konieczne na przeprowadzenie niezbędnych przygotowań i zmian ustawodawczych. Podkreślił też, że porozumienie koalicyjne z grudnia ub. roku zakłada właśnie termin przyjęcia euro na 1 stycznia 2024 roku.

Premier Kirił Petkow podkreślił, że zaaprobowanie planu jest ważnym punktem rozwoju strategii przyłączenia się Bułgarii do strefy euro.

Przyjęcie Bułgarii do strefy euro musi ostatecznie zaakceptować Rada UE. Wcześniej, kraj ten powinien spełnić tzw. kryteria konwergencji. Bułgaria spełnia obecnie kryterium wysokości długu publicznego, który jest niższy niż 60 proc. PKB. W kraju panuje jednak wysoka inflacja. W kwietniu wynosiła ona 14,4 proc. Warunkiem wstąpienia do strefy euro jest posiadanie tego wskaźnika na poziomie zbliżonym do średniej unijnej. Ponadto, deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB.

Przypomnijmy, że na początku lipca 2021 roku ówczesny bułgarski rząd tymczasowy potwierdził plany przyjęcia euro jako oficjalnej waluty do 1 stycznia 2024 roku, bez przejściowego okresu przygotowawczego. Termin planowanego wprowadzenia euro był kontynuacją planów trzeciego rządu Bojko Borysowa.

Bułgaria, jedno z najbiedniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej, została wraz z Chorwacją przyjęta w lipcu 2020 roku do mechanizmu ERM-2, obowiązkowego etapu przystąpienia do strefy euro. W poniedziałek 16 maja br. chorwacki parlament przegłosował w przyjęcie euro jako waluty obowiązującej w Chorwacji. Nastąpi to od 1 stycznia 2023 roku.

Interia.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply