Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło we wtorek, że postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dariusza Barskiego jest “pozbawione cech aktu stosowania prawa i nie może wywoływać skutków prawnych”. To dalszy ciąg sporu wokół sądownictwa i prokuratury.

Chodzi o wydane 15 stycznia br. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. TK nakazał w nim ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego. Trybunał wstrzymał też decyzję o powołaniu Jacka Bilewicza na p.o. prokuratora krajowego.

We wtorek na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano stanowisko Adama Bodnara odnoszące się do sprawy. Jak czytamy, “zdaniem Ministra Sprawiedliwości postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. W szczególności jest niezgodne z art. 188 ust. 5 oraz z art. 79 Konstytucji RP, a także z art. 79 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393). Postanowienie zostało skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej, przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. Jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych”.

“Prokurator Generalny uznaje postanowienie tymczasowe jako nieistniejące (sententia non existens)” – stwierdzono w oświadczeniu.

“Postanowienie tymczasowe zostało wydane w związku ze skargą konstytucyjną wniesioną przez Dariusza Barskiego. Zgodnie z art. 79 Konstytucji, ale także restrykcyjnym orzecznictwem TK, wniesienie skargi konstytucyjnej musi być poprzedzone wykorzystaniem drogi odwoławczej” – uważa resort sprawiedliwości.

Ministerstwo kontynuuje, że “skarga konstytucyjna prok. Dariusza Barskiego, jako wniesiona przedwcześnie i bez zachowania podstawowych wymogów wyczerpania drogi sądowej, nie mogła być w ogóle procedowana, a tym bardziej nie powinny być wydawane w związku z nią jakiekolwiek postanowienia incydentalne”.

Przeczytaj: “Sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego” – KRS o projekcie Bodnara

“Postanowienie tymczasowe jest również wadliwe ze względu na rażące złamanie zasad apolityczności, bezstronności i niezawisłości sędziowskiej. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz uczestniczyła jako posłanka na Sejm RP w procesie uchwalania ustawy, która miałaby być przedmiotem kontroli w zakresie konstytucyjności. Głosowanie nad ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze odbyło się 28 stycznia 2016 r. o godz. 23.10, a posłanka Krystyna Pawłowicz głosowała za przyjęciem ustawy” – czytamy.

Jak argumentuje resort sprawiedliwości, “sędzia TK jest wyłączony z udziału w sprawie, jeżeli wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej. Ponadto warto dodać, że Krystyna Pawłowicz w 2011 r. została wybrana do Sejmu RP z tej samej listy wyborczej („Prawo i Sprawiedliwość”), co prok. Dariusz Barski. Już sama ta okoliczność stawia pod znakiem pytania możliwość orzekania przez K. Pawłowicz w tej sprawie”.

To dalszy ciąg sporu wokół sądownictwa i prokuratury.

W pierwszej połowie stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosił, że obecny Prokurator Krajowy Dariusz Barski został powołany nielegalnie. Bez konsultacji z prezydentem odwołał go i wyznaczył p.o. Prokuratora Krajowego.

Jednocześnie, ministerstwo poinformowało wówczas, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz, związany ze środowiskiem prokuratorów krytycznych względem Ziobry. Oświadczyło też, że to element trwającego właśnie w Polsce “procesu przywracania praworządności”.

Tymczasem Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez m.in. ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Adama Bodnara. Chodzi o działania zmierzające do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli zastępcy Bodnara.

Przeczytaj: Zastępcy Bodnara piszą do von der Leyen, oskarżają go o “zamach na jedną z najważniejszych instytucji w państwie”

Czytaj również: Unijny komisarz chwali działania rządu Tuska. “Jest w pełni zdeterminowany, by odbudować praworządność w Polsce”

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply