“Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym. Częściowo otwieramy również lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie, ale też z utrzymaniem tego reżimu” – poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej. Zostanie także zwiększony limit osób mogących uczestniczyć w praktykach religijnych.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym – trzecim – etapie łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Poinformował, że od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, jednak w określonym rygorze sanitarnym. Częściowo otwarte zostaną także lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie, ale też z utrzymaniem tego reżimu. “Zachęcamy do otwierania ogródków tam, gdzie się da” – dodał, odnosząc się do lokali gastronomicznych. Zostanie także zwiększony limit osób mogących uczestniczyć w praktykach religijnych.

18 maja rozpocznie się III etap odmrażania gospodarki. Do pracy wrócą salony kosmetyczne i fryzjerskie, jednak będzie w ich przypadku obowiązywał specjalny rygor sanitarny (np. umawianie się na konkretne godziny, a nie gromadzenie się w zakładach, obowiązek zasłaniania ust i nosa, konieczność używania ręczników jednorazowych).

Częściowo otwarte zostaną także lokale gastronomiczne, restauracje, bary oraz kawiarnie. W ich przypadku na jednego klienta będą musiały przypadać 4 m2 powierzchni lokalu. Po każdym kliencie będzie musiała nastąpić dezynfekcja stolika. Między stolikami będzie musiała być zachowana odległość co najmniej 2 metrów. Obsługa lokalu gastronomicznego będzie musiała nosić maseczki ochronne oraz rękawiczki (goście lokalu będą mogli zdjąć maseczki, w momencie gdy siądą już przy stolikach). Konieczne będzie też zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach.

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną również placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kancelaria premiera informuje także, że od 25 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Możliwe będzie też organizowanie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas (przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach). Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

1 czerwca zostaną zaś uruchomione konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Podano także, że dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły od 17 maja wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

Przedłużony zostanie także zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 18 maja podwyższony zostanie także limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte przez zarządzających transportem publicznym. Będzie istniała możliwość stosowania takiego limitu jak obecnie (tylu pasażerów ile liczy połowa miejsc siedzących) lub, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Poluzowane zostaną także restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

W poniedziałek 18 maja zwiększony zostanie także limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów). Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

18 maja umożliwiona zostanie także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Podkreślono, że w obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC). Po każdych zajęciach trzeba będzie też przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Od 18 maja wznowione zostaną także: działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych), nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, próby i ćwiczenia.

25 maja przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć na uczelniach: zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów), zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie. Będzie to dotyczyło także kształcenia doktorantów.

Zobacz także: MSWiA: Przedłużono o kolejny miesiąc kontrole na granicy wewnętrznej

www.gov.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply