Wyrok wobec byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uznał Aleksandra Ch. – byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie ds. Służby Bezpieczeństwa winnym popełnienia zbrodni komunistycznych.

Jak poinformował Instytut Pamięci Narodowej, wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uznał Aleksandra Ch. – byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie ds. Służby Bezpieczeństwa winnym popełnienia zbrodni komunistycznych.  stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności 18 działaczy legalnej opozycji, poprzez wydanie, w okresie od 12 do 15 grudnia 1981 roku w Lublinie, decyzji ich internowaniu.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

170 PLN    (0.77%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Za popełnienie tego przestępstwa Sąd wymierzył Aleksandrowi Ch. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz orzekł karę grzywny.

Akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch. został wniesiony przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.

Zobacz też: Gala nagród IPN za prowadzenie działalności na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich

Trzy lata temu Instytut Pamięci Narodowej oskarżył go o wydanie w grudniu 1981 roku decyzji o internowaniu 18 działaczy opozycji, którzy m.in. tworzyli struktury lokalnej „Solidarności”.

„Wydając owe decyzje Aleksander Ch. powoływał jako ich podstawę prawną dekret „O ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, choć ten akt nie został opublikowany i – według powszechnie przyjętych zasad prawnych – nigdy nie obowiązywał. Tym samym Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób” – argumentował Instytut Pamięci Narodowej.

Kresy.pl/IPN

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz