Ukrainiec, pracownik lubelskiego ratusza, zginął podczas walk na Ukrainie

W czasie walk na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej zginął 28-letni Ukrainiec, który przed rosyjską inwazją pracował w Urzędzie Miasta Lublin.

We wtorek prezydent Lublina, Krzysztof Żuk poinformował, że podczas walk na Ukrainie zginął Mykoła Miałkowski – Ukrainiec, który przed wojną rosyjsko-ukraińską pracował w lubelskim ratuszu. Według Żuka, w dniu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku wyjechał walczyć za swój kraj.

„Z Ukrainy nadeszła bardzo smutna wiadomość. W czasie walk z rosyjskim agresorem zginął pracownik Urzędu Miasta Lublin Mykoła Miałkowski. Pracował w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości odpowiadając za projekty dotyczące współpracy akademickiej. W dniu wybuchu wojny wyjechał, by bronić swojej ojczyzny i walczyć o wolność. Niestety poniósł za to najwyższą cenę” – napisał prezydent Lublina. Złożył też kondolencje rodzinie i bliskim poległego w walce obywatela Ukrainy.

Mykoła Miałkowski (właśc. Mjałkowśkyj) miał 28 lat. Pochodził z Łucka. Studiował humanistykę cyfrową na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wcześniej ukończył kulturoznawstwo na Akademii Ostrogskiej w Ostrogu (obwód rówieński). Według źródeł ukraińskich, jako młody student brał udział w protestach na przełomie 2013/2014 roku, tzw. EuroMajdanie.

W Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin był zatrudniony jako młodszy specjalista ds. wspierania akademickości na czas określony. W lipcu 2022 roku zakończył się projekt, którym się zajmował. Przed wyjazdem zamknął całą dokumentację, nad którą pracował, złożył wniosek o wykorzystanie całego zaległego urlopu oraz wniosek na bezpłatny urlop. Na Ukrainę wyjechał wieczorem 24 lutego 2022 roku.

Jak wynika z wywiadu, jaki latem br. opublikowało Polskie Radio Lublin, po przybyciu do swojego kraju powiedziano mu, że jest za młody, żeby zaciągnąć się do wojska. Dołączył wówczas do batalionu ochotniczego. Walczył w szeregach 100 Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Według źródeł ukraińskich, Miałkowski służył w stopniu młodszego sierżanta. Walczył na wschodzie, w oddziale zwiadu powietrznego. Zginął na froncie 4 grudnia br., w rejonie Kreminnej, na pograniczu obwodów donieckiego i ługańskiego. Władze Łucka w komunikacie podają, że po zmobilizowaniu był instruktorem w swojej jednostce bojowej. Jego pogrzeb ma odbyć się w czwartek w Łucku. Matka zabitego to znana łucka artystka i arte-terapeutka.

Facebook / naszwybir.pl / volynpost.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply