Jak poinformowała Straż Graniczna, do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi dwudziestu cudzoziemców.

Jak poinformowała Straż Graniczna na platformie X (dawniej Twitter), w sobotę do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi dwudziestu cudzoziemców. Wszyscy na widok patroli zawrócili na Białoruś.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG od stycznia do końca listopada br. sprawdzili legalność zatrudnienia ponad 5 300 cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Okazało się, że 910 osób pracowało niezgodnie z przepisami. Najwięcej było nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy – 70%, Białorusi – 12% i Gruzji – 7%. Właściciele firm zatrudniali ich bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 21% oraz w agencji pośrednictwa pracy – 17%. W usługach nielegalnie zatrudniono 16% cudzoziemców. W turystyce i gastronomii po – 11%, a w zakładach produkcyjnych – 10%, w transporcie – 8%.

Od początku roku do 30 listopada sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę prawie 143 tys. zł.

Tydzień wcześniej  SG poinformowała o przeprowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie powiatu wołomińskiego. Okazało się, że zatrudniała nielegalnie 78 cudzoziemców. Także w Jeleniej Górze przedsiębiorąca zatrudniał nielegalnie 40 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu oraz Gruzji.

Przypomnijmy, że pod koniec października Straż Graniczna z Gdyni skontrolowała 348 cudzoziemców zatrudnianych przez jedną z agencji pracy tymczasowej. Okazało się, że blisko 300 osób pracowało nielegalnie.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply