Badanie przeprowadzone w listopadzie wśród Amerykanów przez Instytut Gallupa wykazało, że prawie połowa respondentów nie popiera działań militarnych Izraela wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Jak wynika z badania 50 proc. jego uczestników popiera operację zbrojną Izraela. Jednak niewiele mniej – 45 proc. działań Izraelczyków nie aprobowała. 4 proc. wśród nich nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Instytut Gallupa zwrócił jednak uwagę, że wynikie te są bardziej zróżnicowane, gdy brać pod uwagę różne grupy społeczne.

Wśród mężczyzn zwolenników akcji Izraela było 59 proc. a tylko 37 proc. jej nie aprobowało. Wśród kobiet większość respondentek nie zgadzała się z działanimi Izraelczyków – 52 proc., podczas gdy mniejszość 44 proc. zgadzała się z nimi.

Duże zróżnicowanie można stwierdzić wśród Amerykanów różnych grup wiekowych. Wśród najmłodszych – w wieku 18-34 lat nie akceptujący działań Izraela wyraźnie przeważają – jest ich 67 proc. Zwolenników tych działań było 30 proc. Wśród osób w wieku 35-54 lat proporcja ta wyniosła już 50 do 44 proc. Natomiast wśród respondentów powyżej 55 lat Izrael może się cieszyć poparciem 63 proc. , podczas gdy nie akceptuje jego działań 34 proc.

Wśród osób rasy białej zwolennicy działań Izraela zdecydowanie przeważali nad krytykami w stosunku 61 proc. do 36 proc. Natomiast wśród osób niebiałych proporcje były niemal odwrotne – 30 proc. akcpetowało działania zbrojne Tel Awiwu, a 64 proc. nie.

Wyraźne różnice widać także wśród symaptyków dwóch partii tworzących system polityczny USA. O ile identyfikujący się z Partią Republikańska w 71 proc. aprobowali to, co Izrael robi w Strefie Gazy (nie akceptowało 23 proc.), to wśród demokratów tylko 36 proc. było w stanie godzić się z izraelskimi działaniami (63 proc. nie aprobowało). Wśród tak zwanych wyborców niezależnych opinie były niemal równo podzielone – 47 proc. do 48 proc.

Instytut Gallupa przeprowadził swoje badanie w dniach 1-21 listopada br.

Czytaj także: Amerykanie znacząco bardziej niechętni wspieraniu Ukrainy

news.gallup.com/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply