W ciągu najbliższych trzech lat Rosja planuje wydać łącznie na obronność niecałe 11 trylionów rubli, czyli w przeliczeniu prawie 150 mld dolarów.

Jak podaje rosyjska agencja TASS, wydatki Rosji na obronność w przyszłym roku wyniosą 3,51 tryliona rubli, czyli w przeliczeniu 48 mld dolarów lub 189,7 mld zł. W roku 2023 wydatki te mają sięgnąć 3,55 tryliona rubli, a w 2024 roku aż 3,81 tryliona rubli (52,1 mld dol.). Tak wynika z uzasadnienia projektu rosyjskiego budżetu federalnego na lata 2022-2024, będącego w posiadaniu Tass.

„Przydziały budżetowe w rozdziale „Obrona Narodowa” w 2022 roku wyniosą 3 510 419,6 mln rubli, w 2023 – 3 557 223,3 mln rubli, a w 2024 roku – 3 811 777,5 mln rubli” – napisano w dokumencie, cytowanym przez agencję. Zaznaczono w nim, że udział wydatków na obronę narodową w relacji do PKB w 2022 roku wyniesie 2,6 proc. Z kolei w latach 2023 i 2024 ma to być 2,5 proc. PKB rocznie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jednocześnie, udział wydatków budżetu federalnego w ramach rozdziału „Obrona Narodowa” w łącznym w łącznym wolumenie w latach 2022-2024 w porównaniu do 2021 roku (14,4 proc.) wzrośnie, wynosząc odpowiednio 14,9 proc., 14,5 proc. i 15,3 proc.

To oznacza, że w ciągu najbliższych trzech lat Rosja planuje wydać na swoje siły i uzbrojenie prawie 10,88 tryliona rubli, czyli około 150 mld dolarów.

Zwraca uwagę wzrost planowanych nakładów w porównaniu z kwotami, jakie zakładano w ubiegłym roku. Wówczas w projekcie zakładano wydatki w 2022 roku w wysokości 3,23 tryliona rubli, a na 2023 rok – 3,25 tryliona rubli.

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku rosyjski resort finansów zaproponował obcięcie finansowania państwowych programów zbrojeniowych o 5 procent w ciągu 3 lat, czyli nominalnie o 225 mld rubli. Miało to związek m.in. z pandemią koronawirusa i z związanym z nią kryzysem finansowym.

Roczne rozdysponowywanie środków w ramach 10-letnich państwowych programów zbrojeniowych, zatwierdzone dwa lata temu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, jest tajne. Jawne są tylko ich łączne wartości. Według rosyjskiego resortu obrony, na realizację tych programów w latach 2018-2027 przewidziano 20 trylionów rubli, z tego aż 19 trylionów rubli na zakupy, remont i opracowywanie uzbrojenia.

Tass / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz