W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej – poinformował szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w poniedziałek o skierowaniu do resortu rodziny wniosku o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Ziobro podkreślił, że wniosek w tej sprawie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które dysponuje kompetencjami do przygotowania wniosku o wypowiedzenie konwencji. Jak pisaliśmy, Ziobro zapowiedział taki krok w sobotę.

Zobacz także: KE: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej to priorytet. Zachowanie Polski jest “niepokojące”

Wyraził wówczas opinię, że w tzw. konwencji stambulskiej nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała. Zaznaczył, że w niektórych obszarach polskie standardy są nawet wyższe. Motywując decyzję w kwestii wypowiedzenia konwencji zwrócił uwagę, że są w niej zawarte zapisy „o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe”.

Ziobro odniósł się m.in. do zapisów mówiących o „konstruowaniu tzw. płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej”. Kolejnym elementem konwencji, który skrytykował Ziobro jest promowanie zmian społeczno-kulturowych, w zakresie rodzinnych związków, m.in. poprzez związki w obszarze LGBT. W jego opinii zapisy konwencji dają także podstawę do „kwestionowania jako takiej religii i tradycji czy zwyczajów – jako jednych z wiodących przyczyn przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet”.

Zwracaliśmy już uwagę, że Polska nie jest jedynym państwem, które sprzeciwia się zapisom konwencji. Spośród państw Unii Europejskiej, konwencja nie została ratyfikowana przez Węgry, Bułgarię, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, a także, nienależącą już do UE, Wielką Brytanię.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak podawał portal Polonia Christiana, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana potocznie Konwencją Stambulską lub konwencją antyprzemocową, pod płaszczykiem zwalczania przemocy wobec kobiet, promuje ideologię gender. Konwencja wprowadza rozgraniczenie pomiędzy płcią biologiczną (sex) a płcią społeczno-kulturową (gender) jako pierwszy dokument tej rangi. Polska ratyfikowała konwencję w 2015 roku.

Zobacz także: PIS nie chce wyjść z konwencji stambulskiej? Fogiel: Wzmożenie niektórych środowisk jest przedwczesne

pap / fakty.interia.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply