Jeśli wojna na Ukrainie przedłuży się, PKB tego kraju może zmniejszyć się w tym roku nawet o 35% – uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że jeśli wojna na Ukrainie przekształci się w przewlekły konflikt, ukraińska gospodarka może w 2022 roku skurczyć się nawet o 35% – napisał w poniedziałek Guardian.

Przed wybuchem wojny prognozy MFW dla Ukrainy mówiły o wzroście Produktu Krajowego Brutto o 3,5% w stosunku rocznym.

Obecnie MFW stwierdził w swojej wstępnej ocenie, że śmierć ludzi, zniszczenia w infrastrukturze, zakłócenia w handlu i odpływ uchodźców doprowadzą do spadku PKB Ukrainy o co najmniej 10%. Prognoza ta opiera się jednak na założeniu, że walki szybko ustaną a Ukraina otrzyma pomoc finansową.

W raporcie stwierdzono, że Ukraina stanęła w obliczu „ogromnego” szoku humanitarnego, z oznakami szybko rosnącej liczby ofiar śmiertelnych i znacznych zniszczeń infrastruktury w całym kraju. Ukraińskie porty lotnicze i morskie nie pracują; większość z tych pierwszych została zniszczona atakami z powietrza. Zniszczonych jest też wiele dróg i mostów, co jeszcze bardziej sparaliżowało transport i logistykę. MFW odnotował także konsekwentną utratę przez Ukrainę zdolności produkcyjnych, kapitału fizycznego i zasobów ludzkich, co będzie skutkowało znacznie wyraźniejszym spadkiem produkcji, załamaniem przepływów handlowych, dalszym zmniejszeniem zdolności do ściągania podatków oraz pogorszeniem sytuacji fiskalnej i zewnętrznej.

Zdaniem Funduszu doświadczenia innych krajów dotkniętych wojnami sugerują, że skutki obecnego konfliktu mogą być znacznie poważniejsze.

„Dane dotyczące spadku realnego PKB w czasie wojny (Irak, Liban, Syria, Jemen) sugerują, że roczny spadek produkcji może ostatecznie być znacznie wyższy, w przedziale 25-35%” – napisano w raporcie. Do takiego załamania ukraińskiej gospodarki może dojść w razie przedłużania się konfliktu.

MFW jest także zdania, że przedłużanie się wojny, która już doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii,  spowoduje „dewastujące” szkody dla światowej gospodarki, w tym pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego,  rosnącą presję inflacyjną, zakłócenia łańcuchów dostaw, rosnące wydatki socjalne dla uchodźców i rosnące ubóstwo.

Fundusz szacuje, że Rosja również zostanie dotknięta głęboką recesją. W przyszłym miesiącu MFW przedstawi swoje szacunki w tym zakresie.

Guardian przypomniał, że w latach 2014-2015 ukraińska gospodarka doznała recesji z powodu konfliktu w Donbasie. W 2014 roku PKB kraju zmniejszyło się o 6,6%, a w następnym roku o 10%.

CZYTAJ TAKŻE: Doradca Zełenskiego: straty Ukrainy wynoszą 100 mld dolarów, połowa firm stoi

Kresy.pl / theguardian.com

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply