W przededniu setnej rocznicy podpisania Traktatu z Trianon, który pozbawił Węgry dwóch trzecich terytorium, przeprowadzono wśród obywateli tego państwa sondaż na temat historycznej umowy.

Traktat został 4 czerwca 1920 roku narzucony Królestwu Węgier przez zwycięską Ententę jako państwu pokonanemu. W efekcie Węgry poniosły największe straty ze wszystkich państw centralnych, proporcjonalnie większe nawet od Niemiec. W sondażu na temat traktatu jaki przeprowadzono wśród współczesnych mieszkańców Węgier, aż 94 proc. uznało go za akt niesprawiedliwy, jak podał we wtorek portal Forsal.

 

W przypadku pytania o datę dzienną podpisania umowy uważanej z tragedię narodową Węgrów, jej dokładną datę potrafiło podać 30 proc. respondentów. 31 proc. potrafiło podać jak wielką część swojego terytorium straciło w jej wyniku Królestwo Węgier. Zaś 20 proc. z nich wiedziało jak wielką proporcję ludności utraciły królewskie Węgry, które pozostały formalnie monarchią, choć bez króla, do 1945 r.

85 proc. pytanych uznało Traktat z Trianon za największą tragedię Węgier. 84 proc. potwierdziło, że identyfikuje się z powstałym wkrótce po zawarciu traktatu powiedzeniem „Węgrem jest ten, kogo boli Trianon”. 77 proc. sądzi, że naród do tej pory nie przebolał strat wynikających z tej umowy. 28 proc. respondentów zadeklarowało, że ma w rodzinie osoby, które w przeszłości przeniosły się na na obecne terytorium Węgier z terenów utraconych na mocy Traktatu. 18 proc. także obecnie posiada krewnego, który mieszka na historycznych kresach Węgier.

60 proc. respondentów odwiedziło dawne węgierskie ziemie będące obecnie terytorium Słowacji, 51 proc. odwiedziło co najmniej raz Siedmiogród w Rumunii, który należał do monarchii węgierskiej od XI wieku. 27 proc. Węgrów natomiast nigdy nie było na obszarach kresowych.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1048 dorosłych osób. Margines błędu wyniósł 3 proc.

Na mocy Traktatu z Trianon terytorium Węgier okrojono z 325 tys. kilometrów kwadratowych do 93 tys. a więc do 28 proc. terytorium sprzed pierwszej wojny światowej. Z 21 milionów mieszkańców pozostało 8 milionów – czyli 36 proc. Rumunia przejęli 102 tys. kilometrów kwadratowych, Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców 63,5 tys. km kw., Czechosłowacja 62,3 tys. km kw. a Austria przejęła 4022 km kw. węgierskiego terytorium.

Według spisu ludności z 1910 r. etniczni Węgrzy stanowili 45 proc. ludności Korony Świętego Stefana. Jednak traktat pozostawił poza nowymi granicami Węgier aż 3,3 miliona Madziarów czyli 31 proc. całej węgierskiej wspólnoty narodowej.

Etniczni Węgrzy do dziś zamieszkują licznie historyczne ziemie węgierskie. 1,2 mln Madziarów żyje we współczesnej Rumunii, głównie w oddalonym od współczesnego terytorium Węgier górzystym Siedmiogrodzie. 458 tys. Madziarów zamieszkuje obszary Słowacji wzdłuż całej jej granicy z Węgrami. 253 tys. Madziarów zamieszkuje przylegającą do obecnej granicy serbską autonomiczną prowincję Wojwodinę, a 156 tys. żyje na należącym obecnie do Ukrainy Zakarpaciu. Wpieranie kresowych Węgrów ma bardzo wysoki priorytet w polityce zagranicznej rządu w Budapeszcie.

Czytaj także: Węgierska tragedia

forsal.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply