Straż Graniczna ujawniła w ubiegłym roku ponad 26,6 tys. cudzoziemców, którzy łamali zasady pobytu w Polsce oraz ponad 14,7 tych cudzoziemców nielegalnie pracujących w naszym kraju. – podała w piątek Straż Graniczna w podsumowaniu 2019 roku.

Jak podano, w ubiegłym roku Straż Graniczna znacząco nasiliła kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Przeprowadzono 26757 kontrole legalności pobytu, które objęły 61355 tys. cudzoziemców (więcej o około 70 proc. w stosunku do 2018 r.). Okazało się, że niemal co drugi skontrolowany cudzoziemiec (26,6 tys.) łamał zasady pobytu w naszym kraju.

Prawie 4,1 tys. kontroli legalności zatrudnienia pozwoliły ustalić, że 14740 obcokrajowców pracuje niezgodnie z przepisami. 90 proc. z tych osób było obywatelami Ukrainy, pozostali to Gruzini (476 osób), Mołdawianie (326) i Białorusini (243).

Statystyki SG wskazują też, że największy ruch osobowy panował na granicy polsko-ukraińskiej, którą przekraczano (w obu kierunkach) 21,7 mln razy. W portach morskich i lotniczych funkcjonariusze SG odprawili ponad 20,3 mln osób, na granicy z Białorusią – 8,8 mln a na granicy z Rosją – 3,4 mln. Najliczniej przyjeżdżali do Polski Ukraińcy (10,4 mln odpraw), Białorusini (3,4 mln), Rosjanie (1,5 mln), obywatele Izraela (233 tys.) i USA (199 tys.).

Ukraińcy przodują też w statystyce odmów wjazdu. Funkcjonariusze SG odmówili wjazdu do Polski 96,6 tys. cudzoziemcom, z czego Ukraińcy to 58,5 tys. Na kolejnym miejscu znaleźli się Rosjanie (28,5 tys.) i Białorusini (niecałe 5 tys.). Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do Polski był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz brak wymaganych środków finansowych.

W 2019 roku udało się zatrzymać 178 osób, które do Polski dostały się nielegalnie przez tzw. zieloną granicę. Najwięcej przez granicę z Ukrainą – 148 osób, z Białorusią – 20 i z Rosją (8 osób).

CZYTAJ TAKŻE: Na Warmii i Mazurach nielegalnie pracuje blisko co czwarty imigrant – najczęściej z Ukrainy lub Białorusi

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply