Będzie zmiana w hymnie Polski

Projekt ustawy o symbolach państwowych RP przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zakłada m.in. zmianę kolejności zwrotek w polskim hymnie.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o symbolach państwowych RP przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dokument porządkuje stan prawny dotyczący wykorzystywania symboli państwowych oraz modyfikuje tekst hymnu Polski.

Zmiana w hymnie Polski ma polegać na zamianie drugiej i trzeciej zwrotki. Zgodnie z propozycją MKDNiS teraz drugą zwrotką będzie ta, która zaczyna się od słów „Jak Czarniecki do Poznania”. Po niej dopiero będzie śpiewana zwrotka zaczynająca się od słów „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”.

PAP nieoficjalnie dowiedziała się w ministerstwie kultury, że zmianę kolejności zwrotek zaproponował panel ekspertów. Ma to być bardziej zgodne z pierwotną postacią Mazurka Dąbrowskiego.

Rządowi urzędnicy w uzasadnieniu do ustawy napisali, że jej nadrzędnym celem jest „uprządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi”.

Projektodawca zwrócił uwagę, że obecna ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych pochodzi z 1980 roku (ze zmianą z 1989 roku dotyczącą przywrócenia godłu korony) i jej załączniki graficzne nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych, na przykład barwy narodowe nie są w niej określone zgodnie z obecnymi zestandaryzowanymi systemami graficznymi, a orzeł i godło nie mają zdefiniowanej wersji cyfrowej.

Projekt proponuje wprowadzenie wzorców barw w obowiązujących standardach graficznych, uporządkowanie nazewnictwa symboli a także zwiększenie ochrony symboli państwowych m.in. poprzez określenie zasad godnego postępowania z flagami zniszczonymi czy umieszczania na flagach napisów.

Przyjęcie ustawy będzie wiązało się z koniecznością wymiany używanych flag i herbów, wprowadzenia nowych wzorów dokumentów i pieczęci z nowym wzorem herbu, czy wymianą umundurowania wykorzystującego herb lub barwy państwowe. Koszty regulacji w sektorze publicznym oszacowano na prawie 148 mln złotych.

Obecnie projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

CZYTAJ TAKŻE: „Rz”: mimo stanowiska Komisji Heraldycznej rząd nie planuje dodania krzyża do herbu Polski

Kresy.pl / interia.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz