Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny kończą proces weryfikacji wniosków Funduszu Wsparcia Kultury. We wtorek rozpoczęły się konsultacje z beneficjentami i podpisywanie umów z tymi, których wnioski zostały już zweryfikowane – poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kończy się proces weryfikacji wniosków Funduszu Wsparcia Kultury. We wtorek rozpoczęły się konsultacje z beneficjentami i podpisywanie umów z tymi, których wnioski zostały już zweryfikowane.

Podczas powtórnej weryfikacji poddano analizie m.in. zgodność oświadczeń składanych przez beneficjentów z ich faktycznym profilem działalności. Potwierdzono, że rekompensaty przydzielono podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalności w obszarze kultury i produkcji artystycznej.

“Dzięki określonemu katalogowi kosztów, które mogą podlegać finansowaniu w ramach FWK (przede wszystkim są to koszty zatrudnienia personelu – w tym także wynagrodzenia freelancerów – oraz wydatki związane z działalnością w obszarze kultury, edukacją kulturalną i artystyczną czy poprawą dostępu do kultury) nie ma formalnej możliwości, żeby przydzielone środki zostały wydatkowane na dowolne – w tym prywatne – potrzeby wnioskodawców. Zgodność wniosków z finalnym rozliczeniem, w oparciu o obligatoryjnie dostarczone faktury, będzie szczegółowo badana. Kontroli zostanie poddanych ok. 30 proc. losowo wybranych beneficjentów” – poinformowało ministerstwo.

Jak informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozdało artystom aż 400 MILIONÓW ZŁOTYCH! Po pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury zgłosiło się ponad 2 tysiące muzyków, menadżerów i instytucji kultury. Wśród osób, do których trafiły ogromne kwoty znalazły się m.in. Beata Kozidrak oraz Justyna Steczkowska. Artyści otrzymali od resortu kultury olbrzymie dofinansowania. Łącznie aż 400 milionów złotych. Artyści, którzy w odpowiednim czasie złożyli wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali właśnie od państwa gigantycznie dofinansowania.

Beata Kozidrak otrzymała aż 750 tys. zł. Jej mąż Andrzej Pietras, który reprezentuje Bajm, kolejne 613,5 tys. Czytamy, że duże pieniądze dostała także Justyna Steczkowska, która otrzymała już w tym roku 90 tys. zł na organizację swojego internetowego koncertu. Tym razem otrzymała od państwa aż 180 tys. zł. Piosenkarz Kamil Bednarek otrzymał 500 tysięcy złotych, a zespół Bayer Full dostanie łącznie prawie 600 tysięcy złotych”.

Zobacz także: MRiPS: Na wsparcie pracowników i pracodawców w czasie pandemii przeznaczono prawie 150 mld złotych

“Biorąc pod uwagę różnorodne argumenty, które padały podczas dyskusji wokół FWK – generalnie kwoty przydzielonych refundacji zostały obniżone. Dodatkowo, weryfikacja merytoryczna w niektórych przypadkach być może potwierdzi brak zasadności części przedstawionych przez wnioskodawcę kosztów. W takich sytuacjach kwoty dotacji mogą także ulec pomniejszeniu” – poinformowało ministerstwo.

Kresy.pl/Gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply