Jak pisze magazyn Nature, Polska była najmniejszym beneficjentem utworzonego programu Horizon 2020 ze wszystkich państw unijnych. Fundusz powstał w celu promowania inwestycji w badania i rozwój w Unii Europejskiej.

Program zakładał rozdzielenie pomiędzy państwami unijnymi łącznie 80 mld euro w latach 2014-2020 na badania, projekty naukowe i technologiczne.

Pieniądze z funduszu Horizon 2020, które otrzymały państwa unijne pochodziły od nich samych. Mimo to, nie przyznano ich proporcjonalnie do wkładu. Łącznie 13 państw, które wstąpiły do UE w 2004 roku lub później (w tym Malta i Cypr), otrzymały z budżetu funduszu tylko 5% środków, mimo że ich wkład razem wynosił 9% całości.

Jak wynika z raportu Nature, Polska za każde włożone 1 euro uzyskała tylko 33 eurocenty. Podobnie jak Rumunia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Najwięcej do funduszu dołożyły się netto te państwa, które przystąpiły do Wspólnoty po roku 2003: Polska, Rumunia, Słowacja, Litwa, Chorwacja, Czechy, Bułgaria oraz Węgry. To 8 na 9 takich państw łącznie.

A przecież to właśnie te państwa należące do dawnego bloku wschodniego mają stosunkowo najniższe środki na badania i rozwój oraz słabe instytucje badawcze. Placówki naukowe z tych państw nie mają wystarczających budżetów, które pozwalałyby im konkurować o pieniądze z programu z placówkami zlokalizowanymi w krajach starej Unii.

W ramach programu Horizon 2020 przeznaczono dodatkowo 1 mld euro dla krajów o najmniejszym potencjale badawczym, aby zwiększyć ich szanse w rywalizacji z instytucjami z krajów starej Unii. To znikome środki patrząc na skalę problemu, dlatego w nadchodzącej perspektywie znajdzie się trzy razy więcej środków na wyrównywanie szans między instytutami z różnych krajów.

Według prognoz, Horizon 2020 uznawany jest za sukces. Wydane 80 mld euro ma zaowocować zyskiem z projektów badawczych na poziomie 400 mld euro do 2030 roku.

Od 2021 roku startuje kolejna perspektywa funduszu, która będzie miała jeszcze wyższy budżet, bo liczący 100 mld euro, podzielony między kraje uczestniczące w programie Horizon Europe.

Czytaj także: Polska traci najwięcej specjalistów w Europie

Nature.com / 300gospodarka.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz