Obowiązek notyfikacji sprawi, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę zostanie wstrzymany na minimum trzy miesiące.

Portal Money.pl donosi: „Z opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przepisy ograniczające handel w niedziele 'mogą stanowić środek równoważny do ograniczenia ilościowego w swobodnym przepływie towarów, którego wprowadzenie wymaga uzasadnienia na gruncie art. 36 TFUE lub wymogów nadrzędnego interesu ogólnego'”.

Jako, że „handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego”. Co to oznacza? Mianowicie, że „możemy kupować we wszystkich krajach unijnych przez internet, to zakaz w naszym kraju musi być sprawdzony przez unijnych urzędników”.

Z tego wynika obowiązek notyfikacji projektu ustawy „zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535”. Pomimo tego, że przepisy dotyczące notyfikacji dotyczą tylko handlu internetowego, to wstrzymane w życie jest wejście całej ustawy. Prawnicy z MSZ wydali opinię w tej sprawie. Prawnicy są zdania, że „wprawdzie, zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (…), zastosowanie do produktów z innych państw członkowski przepisów krajowych, które ograniczają niektóre sposoby sprzedaży bądź ich zakazują nie prowadzi do zakazanego na gruncie art. 34 TFUE utrudnienia wymiany handlowej między państwami członkowskimi, jednak tylko wtedy, gdy przepisy te obowiązują wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terytorium krajowym oraz dotyczą w ten sam sposób z prawnego i faktycznego punktu widzenia obrotu produktami krajowymi i produktami pochodzącymi z innych państwa członkowskich”.

Dodatkowym problemem może być to, że skutki zakazu okażą się bardziej dotkliwe dla produktów zagranicznych. Wówczas „to będzie konieczne wskazanie, że projektowane rozwiązania wprowadzające zakaz handlu oraz określające jego zakres obowiązywania są uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do przyjętego przez projektodawcę celu.”

Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło niedawno, że notyfikacja skierowana do Komisji Europejskiej nie jest konieczna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Lewicowy publicysta: „Nawet w laickim państwie trzeba byc fair wobec Kościoła; popieram zakaz handlu w niedzielę”

Kresy.pl / Money.pl / Twitter

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz