Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Biedronce

Państwowa Inspekcja Prawy przesłuchała ponad 100 osób.

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi o wynikach kontroli PIP w sklepach Biedronka. „Inspektorzy potwierdzili naruszenia przepisów dotyczących planowania czasu pracy, w tym odgórne udzielanie dwóch dni w roku przysługujących na opiekę nad dzieckiem do lat 14, planowanie dni wolnych w okresie zwolnienia lekarskiego czy zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych osobom wychowującym dziecko do czterech lat. Ujawnili nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz nieprzestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych.”

W Poznaniu „praca w godzinach nadliczbowych była wykazywana w tzw. pamiętniku sklepu, a nie w karcie ewidencji. Do tego pracownikom nie wypłacano dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, odmawiano im też prawa do skorzystania z 15-minutowej przerwy. Poza tym ustalanie planów urlopów odbywało się bez porozumienia z nimi, a wniosek urlopowy podpisywano dopiero wtedy, gdy wykorzystali inne dni wolne.”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Inspektorzy wskazali rownież na naruszenie przepisów bezpieczeństwa. „W Pile pracownicy obsługiwali wózki elektryczne bez stosownego przeszkolenia, a w Myślenicach i Poznaniu nie powiadomiono pracodawcy o wypadku przy pracy” – informuje PIP. Wśrod innych nieprawidłowości wymieniono krzyczenie na pracowników, używanie wobec nich wulgaryzmów, telefoniczne nękanie, roźby zwolnienia, przeniesienia do innego sklepu czy nałożenia kary lub obcięcia premii z powodu zwolnienia lekarskiego.

NSZZ „Solidarność” informuje, że ujawniono również bezpodstawne finansowanie przez Biedronkę programu bezpłatnych specjalistycznych badań lekarskich dla pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W latach 2013–2014 wydano na ten cel ponad 1,5 mln zł.

Biuro prasowe Jeronimo Martins Polska odpowiadziało na te zarzuty. „Program Razem zadbajmy o zdrowie, finansowany obecnie w całości przez pracodawcę, do roku 2014 współfinansowany był ze środków ZFŚS i środków pracodawcy, co było zgodne z przepisami” – poinformowało biuro prasowe JMP.

Należy odnotować, że nie wszystkie zarzuty stawiane przez pracowników zostały potwierdzone w ramach kontroli. „Nie stwierdzono na przykład przypadków niezachowania odpoczynków dobowych, niezapewnienia raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, nieprzestrzegania 48-godzinnego (wraz z godzinami nadliczbowymi) tygodnia pracy czy nieprzeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników z Ukrainy. Główny inspektor pracy, zlecając kontrolę w Biedronce, zapowiadał, że w razie ujawnienia nieprawidłowości zbadane zostaną wszystkie pozostałe placówki tej sieci” – informuje „DGP”. Wobec winnych niektórych wykroczeń zastosowano środki karne.

Kresy.pl / Dziennik Gazeta Prawna
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz