We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na rozprawie skargi kasacyjne od orzeczenia lubelskiego WSA unieważniającego uchwałę gminy Serniki ws. ideologii LGBT. Po południu w czasie posiedzeń niejawnych NSA oddalił skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej oraz Osieka.

To pierwszy raz, gdy NSA prawomocnie utrzymał uchylenia takich uchwał samorządowych odnoszących się do agendy LGBT – zwraca uwagę PAP. We wtorek przed południem w czasie rozprawy NSA rozpoznał i oddalił skargi kasacyjne od uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchwały „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”. Skargi kasacyjne zostały złożone przez gminę z woj. lubelskiego, prokuratura oraz Instytut Ordo Iuris.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3816.49 PLN    (17.34%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Wbrew zarzutom zawartym w skargach kasacyjnych wojewódzki sąd administracyjny prawidłowo uznał, że zaskarżona uchwała ingeruje w godność i życie prywatne tej grupy mieszkańców, które identyfikują się jako osoby LGBT. Niezależnie od tego, jakie były intencje radnych, społecznym skutkiem uchwały jest naruszenie godności, czci i dobrego imienia oraz ściśle związanego z tymi dobrami życia prywatnego określonej grupy mieszkańców” – stwierdziła w uzasadnieniu sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak.

Wtorkowy wyrok NSA to pierwsza zakończona prawomocnie sprawa odnosząca się do uchwały ws. ideologii LGBT spośród dziewięciu takich spraw zainicjowanych skargami Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prokurator Przemysław Ostojski, który reprezentował Prokuraturę Krajową popierającą skargę kasacyjną podkreślał, że zaskarżony wyrok NSA „obarczony był naruszeniem prawa”. „Zakwestionowany przez WSA akt nie miał charakteru władczego (…) nie zawierał poleceń w odniesieniu do żadnych podmiotów gminnych” – uznał.

„W ocenie NSA skargi kasacyjne nie mają usprawiedliwionych podstaw” – napisał w uzasadnieniu NSA. Sąd uznał, że uchwała Rady Gminy Serniki była „aktem władczym”. „Świadczą o tym fragmenty, w których Rada Gminy stwierdza na przykład '+zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały dostępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów WHO’. A zatem trafnie uznał WSA, że takie sformułowania świadczą o władczym charakterze aktu, gdyż wyznaczają dyrektywy działania skierowane do organu wykonawczego oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych” – stwierdziła sędzia Masternak-Kubiak.

Na wtorkowym posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy gminy Serniki także unieważnienia pozostałych trzech spośród tych uchwał zostały podtrzymane przez NSA i stały się prawomocne.

W sprawie pięciu pozostałych zaskarżonych przez RPO uchwał – Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Powiatu Ryckiego, małopolskiej gminy Lipinki, podkarpackiej gminy Niebylec oraz Rady Powiatu Tarnowskiego – wojewódzkie sądy administracyjne początkowo odrzuciły skargi bez merytorycznego badania uznając, że uchwały nie dotyczą sprawy z zakresu administracji publicznej, dlatego też nie podlegają właściwości WSA. NSA zwrócił wszystkie te sprawy do ponownego zbadania przez WSA, w związku z czym nie zostały rozpoznane jeszcze skargi kasacyjne w tych sprawach.

Przypomnijmy, że na początku września 2021 roku Komisja Europejska zawiesiła rozmowy w sprawie funduszy dla polskich województw, których władze przyjęły uchwały sprzeciwiające się postulatom środowisk LGBT, co zapowiadała wiceszefowa KE Vera Jourova. Wcześniej rezolucję poparcia dla postulatów ruchu LGBT przyjął Parlament Europejski. Wezwał do podjęcia działań przeciw Polsce, Węgrom i Rumunii.

Pod koniec września ub. roku rząd zasygnalizował samorządom konieczność „modyfikacji” tzw. uchwał anty-LGBT, w związku z możliwością utarty unijnych środków.

W lipcu ub. roku Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Węgrom i Polsce w sprawie „dyskryminacji osób LGBT”. W przypadku Polski chodzi o „strefy wolne od ideologii LGBT”.

pap / wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz