W artykule opublikowanym w niemieckim portalu Deutsche Welle (DW) zarzuca się polskim służbom, że nielegalnie odsyłają osoby ubiegające się o azyl w Polsce na Białoruś. Według DW, ma to miejsce bez należytego procesu azylowego.

W niemieckim portalu Deutsche Welle ukazał się artykuł, w którym zarzuca się polskim służbom, że nielegalnie odsyłają osoby ubiegające się o azyl na Białoruś. Według DW, ma to miejsce bez należytego procesu azylowego.

Portal powołuje się na lokalnych “aktywistów”, ich zdaniem imigranci są w „absolutnie beznadziejnej sytuacji”. DW podaje, że aktywiści komunikują się za pośrednictwem chronionych platform komunikacyjnych, obawiając się reperkusji ze strony władz i społeczności lokalnej. „Ludzie, którzy są u władzy, są w stanie – powinni być w stanie – to powstrzymać” – mówiła portalowi działaczka.

Aktywistki namawiały napotkaną irańską parę, że powinna ubiegać się o azyl w Polsce, ponieważ jest to ich prawo na mocy prawa międzynarodowego. Kobiety sprawdziły dokumenty, pomogły wypełnić formularze i nakłaniają parę do powtarzania za nimi słów: „Chcę azylu w Polsce”.

Jak cytuje portal, kobiety miały przekonywać obywateli Iranu: „Nie wolno wam mówić straży granicznej, że próbujecie dostać się do Niemiec, bo odepchną was z powrotem na Białoruś”. Gdy aktywiści upewnią się, że potrafią jasno wypowiedzieć się na temat oświadczenia i uporządkować dokumenty, dzwonią do Straży Granicznej (SG), każą im przybyć i odebrać parę.

Tylko w czwartek, na granicy Polski i Białorusi odnotowano 682 prób jej nielegalnego przekroczenia, zatrzymano 8 nielegalnych imigrantów. Wszyscy są obywatelami Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono. Za pomocnictwo funkcjonariusze SG zatrzymali 11 osób: 3 obywateli Iraku ,3 obywateli Niemiec,2 obywateli Ukrainy, obywatela Gruzji, obywatela Białorusi i obywatela Polski.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat. Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Projektowane rozwiązanie będzie polegać na stworzeniu podstaw prawnych umożliwiających szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Zabezpieczenie granicy będzie obejmowało urządzenia budowlane wraz z infrastrukturą elektroniczną i telekomunikacyjną.

Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji.

W związku z presją migracyjną na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, w przyjętej ustawie zaproponowano stworzenie mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. W związku z tym, ustawa w sposób kompleksowy reguluje te zagadnienia.

Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz też: Obywatelka Iraku apeluje do imigrantów aby nie wierzyli obietnicom służb białoruskich

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Pomimo zapewnienia dodatkowego wsparcia kadrowego dla oddziałów SG, pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i Policji oraz zastosowanych tymczasowych instalacji, liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nie maleje” – zauważył minister w rozmowie z PAP. Zaznaczył, że „w związku z tym należy w trybie pilnym podjąć działania w zakresie budowy solidnej, wysokiej zapory wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu”. Dodał, że tego rodzaju zabezpieczenie techniczne granicy sprawdziło się już w innych krajach i okazało się skuteczne w walce z nielegalną migracją. „Sprawdzi się i u nas” – podkreślił szef MSWiA.

“Zgodnie z projektem inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na kwotę 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł” – podaje serwis Bankier.pl.

Kresy.pl/DW.com

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply