Zgodnie z poprawkami do białoruskiego kodeksu karnego, kara śmierci na Białorusi będzie mogła być stosowana także w przypadku „próby popełnienia aktu terrorystycznego”. Media związane z opozycją zaznaczają, że kategoria ta stosowana jest bardzo szeroko, w tym wobec działaczy opozycji.

Przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko podpisał projekt ustawy, wprowadzający zmiany w tamtejszym kodeksie karnym. Zakładają one, że za samą próbę popełnienia aktów terroryzmu grozić będzie kara śmierci, którą na Białorusi wykonuje się przez rozstrzelanie.

Czytaj również: Łukaszenko: karę śmierci na Białorusi można skasować tylko poprzez referendum

Według nowej redakcji przepisów, stosowanie kary śmierci zostało rozszerzone. Jak podano, jej stosowanie zostaje dopuszczone w przypadkach następujących przestępstw:

– aktu terroryzmu w odniesieniu do przedstawiciela państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

– aktu międzynarodowego terroryzmu;

– aktu terroryzmu, dokonanego przez grupę zorganizowaną, lub z użyciem przedmiotów wykorzystujących energię atomową, substancji radioaktywnych, materiałów jądrowych, silnie toksycznych substancji chemicznych lub materiałów biologicznych, lub związanego z zabójstwem;

– zabójstwa męża stanu lub osoby publicznej, przeprowadzonego w związku z jego działalnością państwową lub publiczną w celu wywarcia wpływu na proces decyzyjny organów władzy.

Ponadto, kara śmierci będzie mogła być stosowana w przypadku „szczególnie ciężkich przestępstw, polegających na umyślnym pozbawieniu życia człowieka w okolicznościach obciążających oraz za niektóre inne szczególnie ciężkie przestępstwa”. Zmienia się też artykuł 67 białoruskiego kodeksu karnego, „skazanie za niedokończone przestępstwo”.

Nowe poprawki do kodeksu karnego wchodzą w życie z dniem 29 maja br., czyli 10 dni po oficjalnym opublikowaniu nowego prawa.

Białoruski portal opozycyjny „Nasza Niwa” zaznacza, że do tej pory kary śmierci nie można było na Białorusi stosować za przygotowywanie się do popełnienia przestępstwa czy za próbę / usiłowanie. Teraz wprowadzono do tego ustępu wyjątki, dodano przestępstwa, za które przewidziana już jest kara śmierci.

Jak podano, projekt zmian w kodeksie karnym, umożliwiający rozstrzeliwanie za „próbę terroryzmu”, wniosła do białoruskiego parlamentu Marina Łenczewskaja, członek Stałego Komitetu Izby Reprezentantów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Pod koniec kwietnia został przyjęty w drugim czytaniu, a na początku maja jednogłośnie zaaprobowany w Radzie Republiki, czyli izbie wyższej. Podawano wówczas oficjalnie, że projekt ma na celu „powstrzymywanie działalności elementów destrukcyjnych oraz zademonstrowanie zdecydowanej walki państwa z działalnością terrorystyczną”.

„Nasza Niwa” zwraca też uwagę, że interpretacja tego, co organy ścigania i sądy mogą uznać za próbę dokonania czynu o charakterze terrorystyczny, w rzeczywistości jest bardzo szeroka. Przypomniano, że oficjalnie za terrorystów uważa się na Białorusi m.in. liderów demokratycznej, antyłukaszenkowskiej opozycji, w tym Switłanę Tichanowską i Pawła Łatuszkę, czy blogera Antona Motolko. Podobnie traktowani są funkcjonariusze służb, którzy opowiedzieli się za opozycją.

Przeczytaj: KGB Białorusi zaliczyło Tichanowską i 17 innych osób w poczet „terrorystów”

Czytaj także: Władze Białorusi oskarżają Tichanowską o terroryzm

zerkalo.io / nashaniva.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz