Kontrole na granicy ze Słowacją przedłużone do 22 listopada

Władze przedłużają wprowadzone na początku października br. tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją o kolejne 20 dni.

W czwartek zdecydowano o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicy ze Słowacją. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją MSWiA, wprowadzone na początku października br. tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 2 listopada br.

Ponieważ dziś wyznaczony termin upływa, na mocy nowego rozporządzenia kontrole na granicy ze Słowacją przedłużono o kolejne 20 dni, do 22 listopada br. Maksymalny czas przywrócenia kontroli granicznych w tym trybie wynosi dwa miesiące.

Granicę można obecnie przekraczać przez osiem przejść drogowych i trzy kolejowe oraz jedenaście pieszych. W innych miejscach, w tym na górskich szlakach w Tatrach, jest to zabronione.

Jak podano, rozporządzenie precyzuje też zasady przekraczania jednego z przejść pieszych, a mianowicie Zwardoń – Myto.

Kontrole dotyczą tylko wjazdu do Polski, przy czym nie każdy musi zatrzymać na przejściu granicznym samochód do kontroli. Sprawdzanie odbywa się w sposób wyrywkowy, według decyzji Straży Granicznej.

Przypomnijmy, że we wtorek 3 października br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o wznowieniu od północy 4 października tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją, tłumacząc to wzrostem liczby nielegalnych imigrantów. Zgodnie z rozporządzeniem, miało to potrwać 10 dni, z możliwością przedłużenia.

Zgodnie z obowiązującymi założeniami, na odcinku granicy ze Słowacją uruchomiono łącznie 11 przejść, z czego osiem to będą przejścia drogowe, a trzy kolejowe. W przypadku województwa podkarpackiego są to: Barwinek, Radoszyce, Łupków (przejście kolejowe), woj. małopolskie: Muszyna (kolejowe), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Chyżne i woj. śląskie: Zwardoń, Zwardoń Skalite (kolejowe) i Korbielów.

Ponadto, uruchomiono 11 miejsc, gdzie można przekroczyć granicę pieszo. To: Ożenna (woj. podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (woj. małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (woj. śląskie). Mogą z nich korzystać wyłącznie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci. Ponadto, obecnie w Leluchowie osoby te mogą przekraczać granicę samochodami, zarówno w ruchu osobowym, jak i towarowym.

Jednocześnie, przekraczania przejść turystycznych jest niedozwolone. Złamanie zakazu zostanie potraktowane jako nielegalne przekroczenie granicy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może jednak wyrazić zgodę na przekraczanie granicy przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w rozporządzenia.

Dodajmy, że Czesi zdecydowali się na przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją po 13 października o kolejne 20 dni.

Przypomnijmy, że już we wrześniu na polsko-słowackiej granicy ruszyły stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku. Miało to związek z doniesieniami o wzmożonej nielegalnej migracji na tzw. szlaku bałkańskim.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply