Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3 obywatelom Gruzji. Jeden z nich jest podejrzewany o terroryzm.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w środę. Cudzoziemcy, trzej obywatele Gruzji, stawili się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Kutaisi (Gruzja). Jeden z nich widniał w Systemach Informatycznych Straży Granicznej jako osoba podejrzana o przestępstwo związane z terroryzmem i której należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen.

Pozostałych dwóch mężczyzn początkowo zadeklarowało jako cel wjazdu przejazd tranzytem przez Polskę na terytorium Łotwy. “Cudzoziemcy przedstawili funkcjonariuszom swoje oryginalne gruzińskie paszporty oraz litewską kartę tożsamości. W trakcie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili, iż mężczyźni wykorzystali dopuszczalny czas legalnego pobytu w strefie Schengen” – informuje Straż Graniczna.

“Dodatkowo litewski dokument tożsamości, którym się posłużyli jest dokumentem wydawanym przez władze łotewskie tylko do celów administracyjnych, oraz obowiązującym tylko na terenie tego kraju. Ponadto ten dokument nie uprawnia do podróżowania do innych państw członkowskich” – czytamy.

Zobacz także: Z Polski deportowano Gruzina – potencjalnego terrorystę

SG podkreśla, że w trakcie prowadzonych czynności Gruzini nie byli w stanie sprecyzować celu swojej podróży, jak również wyjaśnić w jaki sposób weszli w posiadanie ww. dokumentów.

Wszyscy trzej cudzoziemcy otrzymali odmowę wjazdu na terytorium Polski.

Zobacz także: Malta: Siedmiu Syryjczyków oskarżonych o terroryzm

slaski.strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply