Naukowe instytuty drogowe Kazachstanu i Polski podpisały dwa memoranda o współpracy. Umowy te obejmują wspólną pracę nad projektami naukowymi w branży drogowej oraz szkolenie specjalistów z obu krajów.

Kazachscy specjaliści z KazdorNII oraz komitetu krajowego Światowej Organizacji Dróg (PIARC) udali się z roboczą wizytą do Warszawy i Krakowa, gdzie spotkali się z przedstawicielami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Jak podał w sobotę kazachstki portal Tengri News omawiano aktualne projekty badawcze i perspektywy dalszej współpracy.

„Spotkanie stało się platformą wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów badawczych i reformowania ram prawnych. Szczególną uwagę poświęcono innowacyjnym technologiom w budowie i utrzymaniu dróg.” – powiedziała o spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Transportu Kazachstanu Liazaat Stamgazijewa.

Jak dodała – “W wyniku negocjacji podpisano umowę o współpracy Zawarto także memorandum z rektorem Politechniki Krakowskiej. W ramach tej współpracy planowane jest badanie i analiza nowych metod projektowania dróg, wprowadzenie technologii SuperPave”. To tak zwana technologia superasfaltu – nawierchni o podwyższonej odporności o uszkodzenia mechaniczne czy związane z niskimi temperaturami.

Przedmiotem wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami polskimi i kazachstańskimi były także technologie dekarbonizacyjne mające na celu wykorzystanie odpadów przemysłowych w budownictwie drogowym, z uwzględnieniem doświadczeń polskich i europejskich.

“Inicjatywy te zostaną zaktualizowane i wprowadzone do przepisów Kazachstanu.” – zadeklarowała Stamgazijewa.

Czytaj także: Forum współpracy ekonomicznej USA i państw Azji Środkowej uzupełniło wcześniejsze ruchy dyplomatyczne

tengriauto.kz/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply