Blog Polacy Grodzieńszczyzny cytuje polskiego działacza spolecznego z Grodna Wiesława Kiewlaka, który informuje o zamknięciu polskiej grupy w przedszkolu nr 83 w Grodnie.

„Niestety, to się stało… Polska grupa w Przedszkolu nr 83 m.[iasta] Grodna została rozwiązana. Stało się to jeszcze w maju b.r. Podstawowa przyczyna – brak programow metodycznych w języku polskim (Jak by nie bylo katedry Polonistyki na Uniwersytecie w Grodnie, aby te programy przetłumaczyć)” – pisze Kiewlak dodając, że grupa z polskim językiem nauczania funkcjonowała w tej placówce od 20 lat. Wskazuje też winnych – „Niestety, przez bezwzględną pozycję urzędników od oświaty, grupa została rozwiązana”. Jak podkreśla praca wychowawcza prowadzona w polskiej grupie przedszkolnej przez „wspaniałe polskie Panie, które potrafiły nauczyć dzieci pierwszych słów po polsku, zorganizować piękne Jasełka” miała wielkie znacznie nie tylko dla suchego poznawania języka, ale też pielęgnowania u dzieci polskiej tożsamości narodowej. Grupa przedszkolna była naturalnym startem dla wszystkich tych rodzin, które chciały wysyłać swoje pociechy do jedynej grodzieńskiej i jednej z dwóch na Białorusi szkoły publicznej z polskim językiem nauczania. Kiewlak porównuje działania białoruskich urzędników do „Wandali [którzy] niszczyli osiągnięcia cywilizacji Starożytnego Rzymu”.

Jednak polski działacz krytykuje także Konsula Generalnego RP w Grodnie oraz Związek Polsków na Białorusi o to, że nie interweniowały w sprawie utrzymania polskiego wychowania w przedszkolu nr 83. Twierdzi, że polskie organizacje w tym ZPB kładą zbyt mały nacisk na sprawy polskiej oświaty, która coraz częścięj bywa sprowadzana do formy komercyjnych kursów języka polskiego dla wszystkich chętnych, a nie działań edukacyjnych skierowanych do polskiej grupy narodowej i nakierowanych na wszechstronne umacnianie jej tożsamości. „Nie ma żadnych nowych pomysłów, nowych idei. Ten fakt, ze przemilczano zamknięcie polskiej grupy w przedszkolu dało wladzom powód, aby wyrzucać język polski ze szkół grodzieńskich. Jeżeli tak dalej będzie – to i szkoły polskie będą zamykać się” – podsumowuje Kiewlak.

polacygrodzienszczyzny.blogspot.com/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

    • Avatar
      zan :

      Władze III RP JEDNOSTRONNIE określiły Białoruś jako kraj wrogi, którego władze należy obalić. W tym celu III RP posłużyła się instrumentalnie polonią na Białorusi. Z kolei Litwa jest naszym umiłowanym sojusznikiem w ramach NATO, sojusznikiem, który tępi Polaków dla sportu, motywowanego kompleksami. To tyle w kwestii „koordynacji” Panie Tagore.