Według Eurostatu bezrobocie pod koniec grudnia 2017 roku osiągnęło poziom 4,4 proc. i jest najniższym wynikiem w historii badań tego urzędu.

Badania Eurostatu są przeprowadzane na podstawie badań danych ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy. Według nich za bezrobotną uznaje się osobę niemającą pracy, ale gotową ją podjąć w ciągu dwóch tygodni i aktywnie jej poszukującą w ciągu ostatnich czterech tygodni. Z tego powodu statystyki bezrobocia są zauważalnie niższe od wyników podawanych przez GUS i Ministerstwo Pracy (ostatnio 6,6%), publikujących liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, w tym nie zainteresowanych podjęciem pracy lub pracujących w szarej strefie.

W całej Unii Europejskiej niższą od Polski stopę bezrobocia według badań Eurostatu zanotowały tylko Wielka Brytania (4,3%), Węgry (3,9%), Malta i Niemcy (po 3,9%) oraz Czechy (ledwie 2,3%). Komentatorzy podkreślają jednak, że stopa bezrobocia nie jest jedynym wskaźnikiem, który należy brać pod uwagę przy ocenie kondycji rynku pracy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Eurostat: Wśród osób młodych poniżej 25 roku życia, bezrobocie w Polsce sięga 13,8 proc.

Portal bankier.pl zauważa, że chociaż według badań Eurostatu Polska i Holandia cechują się taką samą stopą bezrobocia to jednak w drugim kraju pracowało 77,9 proc. ludzi w wieku 20-64 lat (dane za II kw. 2017 r.), podczas gdy w Polski w tej samej grupie wiekowej pracuje 71,1 proc., co jest przeciętnym rezultatem na tle innych krajów unijnych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Komentatorzy podkreślają również problem bezrobocia wśród młodych poniżej 25 roku życia. Eurostat podał, że w tej grupie wiekowej stopa bezrobocia w Polsce wynosiła w grudniu 13,5% (wobec 15,3% rok wcześniej). Chociaż w niektórych krajach sytuacja jest znacznie gorsza (Grecja – 40,8%, Hiszpania – 36,8%, Włochy – 32,2%), nie dotyczy to wszystkich. Jako przykład portal bankier.pl podaje Czechy gdzie stopa bezrobocia w grupie wiekowej do 25 lat wynosi 4,9%, Niemcy 6,6% i Holandię z 8,0%. Dla całej UE wskaźnik ten wynosi 16,1%, i jest nieco wyższy niż w Polsce.

kresy.pl / bankier.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz