Według noweli konstytucyjnej, na Węgrzech dziecko mogą adoptować tylko mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem i rodziną. Wprowadzono też konstytucyjną ochronę prawa do wychowywania dzieci w oparciu o węgierską tożsamość i kulturę chrześcijańską.

We wtorek węgierski parlament przyjął 9. poprawkę do konstytucji Węgier, która stwierdza, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny.

Rządową poprawkę w tej sprawie poparło 134 posłów, 45 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jak podają węgierskie media, ustawa zasadnicza chroni teraz prawo dziecka do identyfikowania się ze swoją „płcią urodzenia” (ang. gender at birth) oraz prawo do wychowywania dzieci na bazie tożsamości węgierskiej, osadzonej w konstytucji, także w oparciu o kulturę chrześcijańską.

W uzasadnieniu tekstu poprawki napisano, że zachodnia ideologia zmienia się w sposób, który czyni koniecznym zagwarantowanie prawa dziecka do samoidentyfikacji w zgodzie ze swoją płcią urodzenia. Ma to na celu ochronę dziecka przed „psychiczną lub biologiczną interwencją”, która wpływałaby na jego dobrostan psychiczny.

Zaznaczono też, że wychowywanie dzieci zgodnie z węgierską „tożsamością konstytucyjną i kulturą chrześcijańską” daje nowym pokoleniom szansę na zapoznanie się z węgierską tożsamością i ochronę swojej suwerenności, jak również roli, jaką w narodzie węgierskim pełni chrześcijaństwo.

Nowa poprawka konstytucyjna stwierdza też, że podnoszenie dochodów i wydatków jest zadaniem państwa. Zapisy te odnoszą się do zasad zarządzania podmiotami publicznymi realizującymi zadania publiczne. W wyniku nowelizacji ochronie konstytucyjnej podlega niezależność od rządu fundacji publicznych, które wykonują zadania publiczne, takich jak niektóre placówki oświatowe. Zakładanie takich fundacji, ich działalność i rozwiązywanie ma podlegać prawu kardynalnemu, wymagającemu większości 2/3 głosów. Zwiększa to pewność prawną, gdyż do zmiany potrzebny będzie odpowiedni konsensus polityczny.

Ponadto, zredukowano z sześciu do trzech liczbę typów specjalnych porządków prawnych w sytuacjach nadzwyczajnych. Będą to: stan wojny, stan wyjątkowy i stan zagrożenia. Ogłoszenie stanu wyjątkowego będzie wymagało większości 2/3 głosów, przy czym motywem miałaby być np. próba obalenia porządku konstytucyjnego, zamach stanu lub jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia na skalę masową. Takie warunki nadzwyczajne mogłyby zostać wprowadzone na 30 dni z możliwością przedłużenia przez parlament o kolejnych 30 w razie konieczności.

Przyjęta przez parlament Węgier poprawka wchodzi w życie dzień po jej promulgowaniu. Zasady dotyczące stanów nadzwyczajnych wejdą w życie dopiero w lipcu 2023 roku.

Według agencji Reuters, zmiana węgierskiej konstytucji wprowadza faktyczny zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, jednocześnie zezwalając na adopcję przez małżeństwa oraz przez osoby samotne. W tym ostatnim przypadku będzie to jednak wymagało specjalnej zgody resortu ds. rodzin.

„Główną zasadą jest to, iż tylko pary małżeńskie mogą adoptować dziecko, to znaczy mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem” – zapisała w przyjętej ustawie węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga.

Czytaj także: Wicepremier Węgier: nasz kraj powinien wprowadzić do konstytucji zakaz propagandy gender

dailynewshungary.com / interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz