83 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się do naszego kraju ujawniły w trakcie ostatnich trzech dni (02.04.12) służby ochraniające podlaski odcinek polsko- białoruskiej granicy. Kilka grup migrantów po zauważeniu ich przez polskie patrole oddaliło się w głąb Białorusi.

Jak poinformowała Straż Graniczna, 83 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się do Polski ujawniły w weekend służby ochraniające podlaski odcinek polsko- białoruskiej granicy. Kilka grup migrantów po zauważeniu ich przez polskie patrole oddaliło się w głąb Białorusi.

W trakcie weekendu interwencje prowadzili funkcjonariusze z Placówek SG w Krynkach, Bobrownikach, Michałowie, Narewce, Mielniku, Lipsku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W piątek miało miejsce 27 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę 35, a w niedziele takich zdarzeń było 21. W rejonie Krynek migranci przedostając się na terytorium Polski pokonali w bród rzekę graniczną Świsłocz.

Cudzoziemcy ujawnieni w trakcie weekendu to obywatele Egiptu, Syrii, Turcji, Afganistanu, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu, Kamerunu, Ghany i Konga.

Od początku grudnia br. ujawniono 133 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko- białoruską granicę na terenie Podlasia.

Przypomnijmy, Europejski Trybunał Praw Człowieka uchylił wobec Polski tzw. środek tymczasowy w postaci zakazu przekazania cudzoziemca na Białoruś wobec 236 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. “Powodem było między innymi brak kontaktu ze skarżącymi, którzy wyjechali z Polski do innych państw członkowskich” – wskazuje Straż Graniczna.

Od sierpnia 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka zastosował wobec Polski tzw. środek tymczasowy w postaci zakazu przekazania cudzoziemca na Białoruś w 90 przypadkach dotyczących ponad 260 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. “Po zapoznaniu się z materiałem przekazanym zarówno przez stronę polską, jak i przez pełnomocników cudzoziemców, Trybunał uchylił środek tymczasowy w 89 sprawach i wobec 236 cudzoziemców uznając, że nie było zagrożenia, by osoba została przekazana na terytorium Białorusi lub z powodu braku kontaktu ze skarżącymi. Wyjechali oni z Polski do innych państw członkowskich nie czekając na zakończenie procedur administracyjnych. Natomiast, aż 63 sprawy Trybunał skreślił z listy skarg” – poinformowała Straż Graniczna w piątek.

“Liczby te obrazują, jak dużą skalę wśród migrantów stanowią ci, którzy nie są zainteresowani ochroną w Polsce, a ich głównym celem jest dalsza nielegalna podróż do innych państw członkowskich UE. Mechanizm wnioskowania do ETPCz  o środek tymczasowy był i jest instrumentalnie wykorzystywany przez pełnomocników migrantów” – podkreśla SG.

Straż Graniczna wskazuje, że często w momencie zatrzymywania cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył polsko-białoruską granicę, byli przy nim aktywiści i już mieli dokument z ETPCz o zastosowaniu środka tymczasowego.

Zobacz także: Straż Graniczna dementuje informacje lewicowych aktywistów o „szesnastolatku z Sudanu”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Wskazywało to, że aktywiści musieli dużo wcześniej wystąpić do ETPCz o zastosowanie tego środka – zanim dana osoba nielegalnie przekroczyła granicę lub zanim wezwano do niej funkcjonariuszy. Podobne nadużycia stosowane są w przypadku składania wniosków o ochronę międzynarodową. Większość osób korzystających z tej procedury i tak nie chce zostać w Polsce, a po zwolnieniu ze strzeżonych ośrodków, od razu wyjeżdżają na zachód Europy” – czytamy.

Zobacz także: Helsińska Fundacja Praw Człowieka instruuje Straż Graniczną, jak nie wykonywać rozkazów

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply