Rumuńska spółka Westmoldtransgaz objęła kontrolę nad systemem przesyłu gazu (GTS) Mołdawii na okres 5 lat, jak poinformował rząd tego państwa.

Według szefa Ministerstwa Energii Mołdawii Wiktora Parlikowa umowa dzierżawy została zawarta między rumuńską spółką, a mołdawskim podmiotem kontrolującym sieć gazociągów Moldowatransgaz, która z kolei jest spółką zależną Moldowagaz, w której 50 proc. akcji posiada Gazprom, 35,33 proc. akcji należy do rządu Mołdawii, 13,44 proc. do Komitetu Zarządzania Majątkiem Naddniestrza, a 1,23 proc. maj akcjonariusze rorposzeni. Zgodnie z warunkami umowy Westmoldtransgaz otrzyma także ważne umowy serwisowe, zapewniając tym samym ciągłość procesów operacyjnych związanych z infrastrukturą przesyłu gazu ziemnego. Aby umowa weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez Krajową Agencję Regulacji Energetyki (ANRE) Mołdawii, zaznaczył w poniedziałek portal Neftegaz.ru.

Rumuńska spółka została tymczasowym operatorem sieci gazociągowej Mołdawii jeszcze w lipcu. Decyzja została podjęta po niespełnieniu przez Moldowagaz wymogów unbundlingu czyli rozdziału funkcji dostawy, przesyłu i dystrybucji, co doprowadziło do zmiany ram prawnych przez władze Mołdawii. Obowiązek wydzielenia operatorów systemów przesyłowych gazu ziemnego jest wymogiem III pakietu energetycznego UE, a także obowiązkiem przyjętym wraz z przystąpieniem Mołdawii do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

W czerwcu 2023 roku Moldowagaz ogłosił, że nie nadszedł jeszcze czas na zakończenie procesu certyfikacji i wydzielenia Moldowatransgazu ze spółki-matki. W lipcu rząd Mołdawii przyjął jednak projekt ustawy określający tryb cofnięcia licencji operatorowi GTS i przeniesienia jego majątku na inną spółkę. Projekt ustawy został zatwierdzony w pierwszym czytaniu przez parlament Mołdawii.

Westmoldtransgaz pomyślnie przeszedł procedurę certyfikacji w modelu rozdzielności własności, która zakończyła się 3 września 2021 roku. Od tego czasu w Mołdawii działało dwóch operatorów sieci gazociągowej: Westmoldtransgaz zarządzający głównym gazociągiem (MGP) Jassy – Ungheni – Kiszyniów, który łączy Rumunię i Mołdawię. Przedsiębiorstwo powstało w 2014 roku i wcześniej należało do rządu Mołdawii. W 2018 roku sprzedane zostało jednak firmie Eurotransgaz (spółce zależnej rumuńskiej spółki państwowej Transgaz). Obecnymi jej akcjonariuszami są: Transgaz – 75 proc. udziałów, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – 25 proc.

Moldowatransgaz zarządzał natomiast do tej pory 1560 km sieci gazociągów i odgałęzień gazociągów na terenie Mołdawii. 

Czytaj także: Mołdawia przedłuż stan wyjątkowy

neftegaz.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply