Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, których pobyt w Polsce zagrażał bezpieczeństwu. Mężczyźni pod konwojem zostali doprowadzeni do granicy z Ukrainą.
5 września funkcjonariusze Placówki SG w Opolu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Ukrainy, zamieszkującego w Nysie. Mężczyzna na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie naruszał porządek prawny i publiczny. Tylko w 2023 r. na terenie Polski zatrzymywany był 15 razy z tego 13 razy w związku z popełnianymi przestępstwami tj. kradzieżami mienia o wartości powyżej 500 zł. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 6 razy doprowadzany był przez policjantów do policyjnej izby wytrzeźwień. Ponadto Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej zastosowała wobec niego dozór policyjny, zobowiązując go do stawiennictwa dwa razy w tygodniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII. Mężczyzna otrzymał decyzję administracyjną o zobowiązaniu do powrotu.

Tego samego dnia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zatrzymali w tym mieście dwóch braci. Mężczyźni w wieku 24 i 26 lat, to również obywatele Ukrainy. Czynności służbowe podjęte w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców wykazały, że ich dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen na podstawie przepisów unijnych jako obywateli państwa trzeciego, którzy podlegają decyzji nakazującej powrót. Przyczyną wydania im decyzji zobowiązującej do powrotu z orzeczonym 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen były względy obronności i bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wszystkie trzy osoby zostaną pod konwojem doprowadzone do granicy z Ukrainą, a następnie przekazane stronie ukraińskiej.

Od początku bieżącego roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Ujawniono obywateli 51 różnych państw, którzy nielegalnie próbowali przedostać się z Białorusi do Polski. Ostatniej doby na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano 59 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jedna z osób, na widok polskich służb, zawróciła w głąb Białorusi.

Zdarzenia związane z ujawnieniem nielegalnej migracji zostały odnotowane w rejonie ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży. Forsując zieloną granice próbowały przedostać się do Polski osoby pochodzące z 8 krajów: Syrii, Jemenu, Erytrei, Afganistanu, Iranu, Somalii, Iraku i Gwinei.  Zaobserwowano też jedną osobę, której zadaniem było zniszczenie technicznych zabezpieczeń granicy, aby utorować drogę grupie nielegalnych migrantów. Osoba ta, na widok polskich służb, cofnęła się w głąb Białorusi.

Dzień wcześniej funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wczoraj ujawnili 15 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

5 września funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili 14 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Graniczną rzekę pokonały 4 osoby.

“Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG codziennie zmagają ze zjawiskiem nielegalnej migracji. Jednego dnia na terytorium Polski wbrew przepisom usiłuje przedostać się kilku cudzoziemców, następnego jest to już kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób” – przeczytać można na stronie Straży Granicznej.

CZYTAJ TAKŻE: SG ponownie obrzucana konarami drzew i kamieniami

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

4 września migranci usiłowali nielegalnie wkroczyć na terytorium naszego kraju na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówek SG: w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Narewce. Odnotowano 95 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Na widok polskich służb 27 cudzoziemców zawróciło w głąb Białorusi. W rejonie ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży kilku migrantów przekroczyło w bród graniczną rzekę Leśna Prawa.

We wrześniu odnotowano już 195 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, w sierpniu – 2,8 tys.

W bieżącym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy obywateli 51 państw.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruski żołnierz wszedł na terytorium Polski. Chciał przeciąć ogrodzenie

Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply