Bruksela chce zakazać płatności gotówkowych na kwotę powyżej 10 tys. euro, co ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Głos w sprawie zabrał minister finansów Andrzej Domański.

Grupa posłów Konfederacji (Krzysztof Mulawa, Karina Anna Bosak, Krzysztof Bosak oraz Witold Tumanowicz) zwróciła się do ministra właściwego ds. Unii Europejskiej z pytaniami o nowy unijny maksymalny limit płatności. Odpowiedzi udzielił w tym tygodniu szef resortu finansów Andrzej Domański.

Minister Domański stwierdził, że “w aktualnej niestabilnej sytuacji zwiększonych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, Rząd RP uznaje za zasadne wzmocnienie i ujednolicenie ram prawnych UE w obszarze zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jako rozwiązanie dające szansę na likwidację istniejących luk i uszczelnienie aktualnych regulacji, a co za tym idzie, utrudniające działalność przestępczą w tym obszarze”.

Jak dodał, to ograniczenie “nie znajdzie zastosowania do płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową dokonywanych pomiędzy osobami fizycznymi oraz do płatności dokonywanych w placówkach instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych”.

Domański podkreślił, że ograniczenie “skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót towarami lub świadczących usługi”.

Wskazał, że “przewidziano możliwość zawieszenia stosowania ww. ograniczeń w dokonywaniu oraz akceptowaniu płatności gotówkowych w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z tzw. ‘siłą wyższą'”.

W interpelacji posłowie zwrócili uwagę, że “banki, instytucje finansowe, firmy zarządzające aktywami, kasyna, biura nieruchomości, sklepy i firmy usługowe będą zobowiązane do przechowywania danych o swoich klientach”. Zapytali, czy nie narusza to przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

“Zarówno obecnie obowiązujące, jak i aktualnie projektowane przepisy unijne oraz przepisy krajowe o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na instytucje obowiązek przechowywania określonych, w tych przepisach informacji o swoich klientach” – przekazał minister Domański.

Jak dodał, instytucje mogą przetwarzać te “dane osobowe wyłącznie w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Nie jest dozwolone przetwarzanie tych danych osobowych w celach komercyjnych”.

Jak informowaliśmy, plany Komisji Europejskiej zakładają, że cyfrowe euro pojawi się za około trzy lata. Zdaniem krytyków, Bruksela dąży do maksymalnego ograniczenia transakcji gotówkowych w UE, a docelowo do całkowitego wyeliminowania gotówki z obiegu.

Obecnie około 59 proc. wszystkich transakcji w strefie euro dokonywana jest gotówką, przy czym różnice w poszczególnych krajach są duże. W niektórych państwach wynosi on 70 procent, a w innych niecałe 20 procent. Do tych ostatnich należy m.in. Holandia. Według badania przeprowadzonego przez holenderski bank centralny, 12 proc. aptek w tym kraju nie akceptuje już płatności gotówkowych.

Ponadto, w strefie euro dostęp do gotówki staje się coraz trudniejszy. Taki problem zgłasza już 13 proc. obywateli krajów należących do strefy. Liczba bankomatów spadła tam z 420 tys. do 370 tys. w latach 2016-2022.

tvn24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply