Sąd Najwyższy orzekający w niniejszej sprawie nie czuje się adresatem żadnego z orzeczeń TSUE – napisano w postanowieniu wydanym w poniedziałek przez trzyosobowy skład sędziowski Izby Dyscyplinarnej SN. Postanowienie zostało wydane przed rozpoznaniem sprawy w kwestii zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych. Skład orzekający zaznaczył także, że państwo nie może działać „na skinienie TSUE” – podaje portal „Polsat News”.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że tym bardziej w czasie, kiedy powtarzają się próby ograniczania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ważne jest wypełnianie przez sędziów ich zadań i działanie oparte na treści ustaw i Konstytucji – zaznaczono w postanowieniu. Skład orzekający zaznaczył także, że państwo nie może działać „na skinienie TSUE” – podaje portal .

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w poniedziałek sprawę wrocławskiego sędziego Krzysztofa M. Podjęła decyzję o zawieszeniu sędziego. Obniżyła także jego wynagrodzenie o 50 proc. Przed podjęciem uchwały wydane zostało postanowienie, w którym stwierdzono, że nie zachodzą przeszkody prawne do rozpoznania sprawy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Zobacz także: Morawiecki krytycznie o Izbie Dyscyplinarnej: nie spełnia oczekiwań

W orzeczeniu omówiony został zakres orzeczeń TSUE, ich skuteczność, a także kompetencje samego Trybunału. Napisano, że żadne z nich nie dotyczy postępowania w przedmiocie o wydanie uchwały o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych lub uchyleniu zarządzenia o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych.

Podkreślono też, że orzeczenia TSUE nie są aktami normatywnymi, a treść unijnych traktatów nie przewiduje obowiązku ich bezpośredniego stosowania. „Oznacza to, że choć zarówno postanowienie tymczasowe, jak i wyrok nakazują określone działanie, to do czasu ich wykonania, nie wpływają samodzielnie (normatywnie) na polski porządek prawny i funkcjonowanie jakichkolwiek podmiotów, w tym organów państwa” – napisano.

Skład orzekający zaznaczył także, że państwo nie może działać „na skinienie TSUE”. „Państwo działa za pośrednictwem swoich organów, właściwych w kwestiach określonych orzeczeniami TSUE. Musi to być działanie zgodne z przepisami prawa krajowego” – podkreślono. Dodano, że orzeczenie TSUE nie znosi normy konstytucyjnej, zgodnie z którą konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sąd Najwyższy orzekający w tej sprawie podkreślił, że „nie czuje się adresatem żadnego z powołanych wyżej orzeczeń”. „Adresatami ich, zgodnie z przedstawioną argumentacją, jest Rzeczpospolita Polska działająca przez swoje organy wykonujące swoje kompetencje określone Konstytucją i ustawami” – napisano.

„Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że tym bardziej w czasie, kiedy powtarzają się próby ograniczania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ważne jest wypełnianie przez sędziów ich zadań i działanie oparte na treści ustaw i Konstytucji” – dodano.

Jak pisaliśmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w połowie lipca decyzję o zastosowaniu środka tymczasowego w postępowaniu w sprawie reformy sądownictwa w Polsce w postaci zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego RP. Polski Trybunał Konstytucyjny natychmiast odniósł się do tego żądania stając na gruncie Konstytucji RP. Polski sąd konstytucyjny odrzucił żądanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodne z polską konstytucją.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Organy Unii Europejskiej uznały, że mają prawo ingerować w proces reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości bowiem reformy wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości naruszają według nich zasady wspólnoty. Komisja Europejska uznała, że procedura działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego określona w powołującej ją polskiej ustawie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sędziów. W związku z tym jeszcze w 2019 r. skierowała w tej sprawie skargę do TSUE, który wydał w tej sprawie kolejne decyzje o środkach tymczasowych.

Przeczytaj: Komisja Europejska stawia Polsce ultimatum ws. orzeczenia TSUE

polsatnews.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz