Polski sąd konstytucyjny odrzucił środowe żądanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodne z polską konstytucją.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w środę decyzję o zastosowaniu środka tymczasowego w postępowaniu w sprawie reformy sądownictwa w Polsce w postaci zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego RP. Polski Trybunał Konstytucyjny natychmiast odniósł się do tego żądania stając na gruncie Konstytucji RP.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Orzeczenie wydał skład TK: przewodniczący Stanisław Piotrowicz, sprawozdawca Bartłomiej, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski, Jakub Stelina. Trybunał uznał, odnosząc się do zapisów Konstytucji RP oraz Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że żądanie TSUE jest niezgodną z ustawą zasadniczą Polski i w związku z tym nie może być wykonane, przytoczył portal dziennika „Rzeczpospolita”.

„Traktat o UE w zakresie, jakim TSUE nakłada środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów, jest niezgodny z art. 2, 7, 8 oraz art. 90 konstytucji i nie jest objęty zasadami bezpośredniego stosowania” – treść środowego orzeczenia TK zacytował portal Onet. Niezgodność tych przepisów następuje w  „w zakresie, w jakim TSUE nakłada ultra vires zobowiązania na RP jako państwo członkowskie UE wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami, jest niezgodny”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Organy Unii Europejskiej uznały, że mają prawo ingerować w proces reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości bowiem reformy wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości naruszają według nich zasady wspólnoty. Komisja Europejska uznała, że procedura działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego określona w powołującej ją polskiej ustawie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sędziów. W związku z tym jeszcze w 2019 r. skierowała w tej sprawie skargę do TSUE, który wydał w tej sprawie kolejne decyzje o środkach tymczasowych.

rp.pl/onet.pl/kresy.pl

 

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz