Trybunał Konstytucyjny wydał w środę wyrok w sprawie dotyczącej wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pośrednio wobec niego samego.

TK rozstrzygnął dziś kwestię, która była przedmiotem wniosku złożonego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Minister chciał zbadania tego, czy art 6.1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest zgodny z polską konstytucją. Wniosek dotyczył przepisu, który Europejski Trybunał Praw Człowieka uznaje za podstawę do oceny legalności wyboru… członków polskiego TK.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

W swoim orzeczeniu TK „zwraca uwagę, że ETPCz nie ma podstaw do badania niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem jej źródłem są konstytucja i ustawy” oraz że „Niezawisłość sędziowska jest oceniana zawsze na gruncie konkretnej sprawy toczącej się przed sądem”. W dodatku „przymiot niezawisłości nie jest zatem pochodną sposobu wyboru sędziego na urząd”, przymiot ten ma być atrybutem wynikającym z praktyki funkcjonowania sędziego.

Jak przytacza treść uzasadnienia portal Rmf24.pl „Status TK oraz jego sędziów, w tym zasad ich powoływania, określone są wyłącznie w konstytucji i nie podlegają orzecznictwu ETPCz”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
 

Art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi, że  „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Wychodząc od tego ETPCz 7 maja wydał wyrok na korzyść firmy Xero Flor sądzącej się z państwem polskim. Europejski Trybunał uznał wówczas, że „Polska naruszyła przepisy konwencji w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą”. I właśnie ten wyrok był przyczynkiem dla lipcowego wniosku Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego RP.

Zobacz także: Grupa prawników pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. migrantów koczujących przy granicy

rmf24.pl/kresy.pl

 

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz