Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zajmujący się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, ogłosił nowy, radykalny „środek tymczasowy”.

Badając kwestię funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Polski Trybunał Sprawiedliwości postanowił w środę zastosować zawieszający „środek tymczasowy”. „Trybunał wyda wyrok co do istoty sprawy w terminie późniejszym. Postanowienie w przedmiocie środków tymczasowych nie przesądza kwestii powództwa głównego” – oświadczenie organu UE zacytował portal telewizji Polsat News.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Trybunał chce by Polska „natychmiast” zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej, która od dawna kontestowana jest przez część sędziów. Decyzję taką wydała wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta. Przychyliła się ona w ten sposób do wniosku Komisji Europejskiej.

To właśnie KE wszczęła postępowanie przeciwko Polsce uznając, że reforma sądownictwa wdrażana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeczna jest z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, do których to wartości zalicza praworządność.

KE uznała, że procedura działania Izby Dyscyplinarnej określona w powołującej ją polskiej ustawie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sędziów. W związku z tym jeszcze w 2019 r. skierowała w tej sprawie skargę do TSUE.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Jeszcze w październiku 2018 r. TSUE wydał decyzję o zawieszeniu przepisów polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Trybunał nakazał wówczas przywrócenie do pracy sędziów przesuniętych w stan spoczynku oraz nakazał wstrzymanie mianowania na ich miejsce nowych sędziów.

Polski wymiar sprawiedliwości i władze uznają takie decyzje TSUE za przekroczenie jego kompetencji.

Przeczytaj: Parlament Holandii domaga się zaskarżenia Polski do TSUE

polsatnews.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz