Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił przepisy polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczące przejścia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, nakazał przywrócenie do pracy sędziów przesuniętych w stan spoczynku oraz nakazał wstrzymanie mianowania na ich miejsce nowych sędziów. – dowiedziało się w piątek nieoficjalnie radio RMF FM. Doniesienia radia potwierdziły inne media.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM taka jest treść postanowienia zabezpieczającego TSUE wydanego w związku ze skargą Komisji Europejskiej.

TSUE miał również zakazać powoływania nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na miejsce Małgorzaty Gersdorf czy też mianowania osoby pełniącej takie obowiązki.

Polska ma co miesiąc raportować o realizacji postanowienia Trybunału.

RMF FM nie podało, jakie sankcje przewidział TSUE w razie niezastosowania się polskich władz do jego decyzji. Wcześniej media pisały o możliwych wysokich karach finansowych za każdy dzień ignorowania decyzji TSUE.

Jak stwierdza RMF FM, postanowienie TSUE jest w pełni zgodne z z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

Jak podaje Dziennik, wydanie takiego postanowienia potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Ostateczny wyrok w postępowaniu wynikającym ze skargi KE zapadnie później – mówi się, że może to nastąpić za kilka miesięcy.

Decyzja TSUE oznacza, że mieliśmy rację, mówiąc, że to wszystko co dzieje się z polskimi sądami wymyka się europejskim standardom. Potwierdził to właśnie najpoważniejszy organ sądowy Europy – twierdził na wieść o decyzji Trybunału rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zaskarżyła niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym we wrześniu br. KE zawnioskowała o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym i o to, by TSUE zastosował tzw. środek tymczasowy w postaci wstrzymania wykonania niektórych przepisów ustawy do czasu wydania ostatecznego orzeczenia.

Kresy.pl / rmf24.pl / wyborcza.pl / dziennik.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. zefir
    zefir :

    Jakby nie było to w tym Trybunale Sprawiedliwości UE gwiazdorzy i sędziuje Marek synalek Zbigniewa Safjana zasłużonego pracownika komunistycznej Informacji Wojskowej,wcześniej funkcjonariusza hitlerowskiego Grenzschutzu walczącego z A.K.-nawet niemieckim faszystom się spodobał i był przez nich stawiany jako wzór ich dobrego żołnierza.Ten ojczulek Marka Safjana sędziego TSUE miał łeb nie od parady.W 1944r od Niemiaszków przedostał się przez linię frontu do Armii Czerwonej jako żarliwy kimunista,po czym do IIArmii WP jako niemniej żarliwy polski patriota.W 1945rZbigniew ,ojczulek Marka Safjana,sędziego TSUE złożył po rosyjsku i na piśmie donos do oficera NKWD z Informacji Wojskowej na swego kolegę,21-letniego żołnierza Jana Nesslera,wcześniej służącego w partyzantce AK.Na podstawie informacji Safjana Nessler został skazany na śmierć przez sąd wojskowy-wyrok wykonano przez jego rozstrzelanie.Póżniej ,po ujawnieniu współpracy z niemieckimi nazistami ojczulka sędziego Marka Safjana zdegradowano do szeregowca,wykluczono z PZPR,ale nie spowodowało to jego śmierci publicznej.Przeciwnie w PRLuojczulek Marka w dziennikarskiej propagandzie i donosicielstwie się realizował.Zyskał nawet “zaszczytne”pseudo “Żerań” jako TW Informacji Wojskowej i burzliwą partyjniacką karierę robił.Czy sędzia TSUE nie miał nic wspólnego ze swym “zasłużonym”ojcem?Coś gadają o tym czymś ,czym skorupka za młodu nasiąknie.Tak czy siak sam synalek Marek jako szek TK publikował w “Słowie Żydowskim”prowadzonym przez ojca poparcie dla Tomasza Grossa nagonkę na antysemityzm Polaków.Konia z rzędem temu kto odgadnie jak Marek Sofjan głosował w TSUE w sprawie polskiej.