Trzy czwarte Ukraińców, którzy wiedzą coś o „konflikcie polsko-ukraińskim z lat II wojny światowej” uważa, że „było to wzajemne wyniszczanie”. Dwa razy więcej badanych twierdzi, że to Polacy mordowali Ukraińców, a nie odwrotnie, zaś tylko 1 proc. uważa, że Ukraina powinna przeprosić Polskę za mordy na Polakach. Zdecydowana większość jest zdania, że Polska i Ukrainy powinny przeprosić się wzajemnie i „uhonorować wszystkie ofiary”.

Jak pisaliśmy, Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego, ukraińska organizacja zajmująca się od lat m.in. promocją OUN-UPA oraz banderyzmu, opublikowała rezultaty sondażu, przeprowadzonego w okresie wrzesień-październik przez Fundację „Inicjatywy Demokratyczne” im. Ilka Kuczeriwa oraz Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wskazują one, że w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej wśród Ukraińców wzrosły pozytywne oceny zbrodniczej UPA i jej głównodowodzącego, zbrodniarza i „kata Polaków” Romana Szuchewycza. Większość badanych uważa, że upowców należy bardziej promować, bo ma to pozytywny wpływ na patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży, a także mobilizuje do walki z Rosją.

Badanie dotyczyło też kwestii stosunków polsko-ukraińskich w okresie II wojny światowej, a ściślej – „polsko-ukraińskiego konfliktu” z tego czasu. Należy zaznaczyć, że według głównej linii narracyjnej na dzisiejszej Ukrainie, miała wówczas miejsce tzw. druga wojna polsko-ukraińska, a „zbrodnie były symetryczne”. Neguje się też fakt, że na południowo-wschodnich terenach II RP miało miejsce ludobójstwo Polaków, przeprowadzone przez ukraińskich nacjonalistów.

11 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „dobrze zna” temat „„polsko-ukraińskiego konfliktu z lat II wojny światowej”, a kolejne 51 proc. „coś słyszało, ale nie zna szczegółów”. Spośród nich prawie ¾ uważa, że „było to wzajemne wyniszczanie”, przy czym ponad połowa (56 proc.) twierdzi, że było „sprowokowane przez ZSRR i Niemcy”, a 16 proc, że powodem była „wzajemna wrogość” Polaków i Ukraińców. Dodajmy, że dwa razy więcej respondentów uważa, że „konflikt” polegał na tym, że to Polacy mordowali Ukraińców, niż że były to mordy Ukraińców na Polakach (odpowiednio 8 proc. i 4 proc.).

PRZECZYTAJ: Jedynie 14% Ukraińców uznaje jakąkolwiek odpowiedzialność UPA za ludobójstwo na Polakach [SONDAŻ]

Na pytanie, jak powinna wyglądać polityka pamięci w tym obszarze, 67 proc. badanych odpowiedziało, że „Ukraina i Polska powinny wzajemnie się przeprosić i wspólnie upamiętniać wszystkie ofiary konfliktu”. 23 proc. uważa, że nie warto się na tym skupiać, ze względu na przyszłe relacje. 2 proc. jest zdania, że Polska powinna jednostronnie przeprosić „za ukraińskie ofiary”, bez wzajemności. Tylko 1 procent Ukraińców zgadza się, że to Ukraina powinna przeprosić Polskę za mordy na Polakach.

Dodajmy, że 2/3 Ukraińców jest zdania, że Ukraina powinna oficjalnie wspominać o UPA, gdy jest mowa o zwycięstwie nad nazizmem w wyniku II wojny światowej. Taki sam odsetek chciałoby mieć w swoim miejscu zamieszkania muzeum poświęcone UPA.

Respondentów zapytano też o rolę UPA w II wojnie światowej. 35 proc. odpowiedziało, że jej działalność „jest częścią wspólnych wysiłków na rzecz pokonania nazizmu”, a wkład upowców w zakończenie wojny był „znaczny”. 33 proc. uważa, że działania były ukierunkowane tylko na sprawy ukraińskie. Zdaniem 19 proc., działalność UPA wpisuje się w antyhitlerowski ruch oporu w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym decydującą rolę odegrały siły Aliantów.

Przypomnijmy, że w tym samym badaniu na pytanie, za co przede wszystkim walczyła UPA, 77 proc. odpowiedziało, że za niepodległość Ukrainy. 7 proc. twierdzi, że walczyli „za zachodnią Ukrainę”, a 3 proc., że co prawda za swój kraj, ale w sojuszu z Niemcami. Z kolei 70 proc. badanych przyznaje, że UPA nie zwyciężyła, ale „ustaliła tradycję oporu względem agresora”. Według badania, 55 proc. respondentów uważa, że Ukraina nie powinna uzgadniać swojej polityki pamięci i gloryfikowania bohaterów z państwami europejskimi. 37 proc. jest przeciwnego zdania. Na pytanie, kto był głównym wrogiem UPA, 52 proc. wskazało ZSRR, 16 proc. III Rzeszę Niemiecką, a 6 proc. Polskę. Prawie połowa (48 proc.) odpowiedziała, że „wszyscy, którzy porwali się na wolność i niepodległość Ukrainy”.

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku pisaliśmy, iż od 2010 skala poparcia dla OUN-UPA wśród Ukraińców wzrosła czterokrotnie, a od 2015 roku – dwukrotnie. Przekraczała wówczas już 80 proc. w skali kraju. Lidera OUN, Stepana Banderę, pozytywnie oceniało 3/4 Ukraińców, dwa razy więcej, niż jeszcze kilka lat wcześniej.

Czytaj także: W ciągu dekady znacząco wzrosła liczba Ukraińców pozytywnie OUN-UPA

PRZECZYTAJ: Ukraińcy blokują ekshumacje ofiar UPA. Twierdzą, że nie otrzymali odpowiednich dokumentów

cdvr.org.ua / Kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply