Szefowa KE Ursula von der Leyen opowiedziała się w poniedziałek za zmianą traktatów unijnych i za rezygnacją z zasady jednomyślności w głosowaniach dotyczących kluczowych kwestii w Radzie UE.

Ursula von der Leyen oświadczyła: “Zawsze mówiłam, że zasada jednomyślności w głosowaniach dotyczących niektórych kluczowych obszarów po prostu nie ma już sensu”. Słowa padły podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przy okazji ceremonii podsumowującej Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Przewodnicząca KE opowiedziała się za reformą UE, w tym “w razie potrzeby” za zmianą unijnych traktatów – informuje PAP.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy składała się z serii debat dotyczących wyzwań i priorytetów stojących przed UE.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE (EKR) w akcie protestu wycofała się pod koniec kwietnia z Konferencji. W wydanym oświadczeniu wyjaśniono, że zastrzeżenia EKR budził sposób wyboru obywateli uczestniczących w Konferencji, a także jej przejrzystość proceduralna i finansowa.

W oświadczeniu podkreślono, że organizatorzy wydarzenia “metodycznie forsowali program zwiększenia uprawnień instytucji unijnych i większej centralizacji władzy w UE”. Zarzucono manipulacje przy doborze ekspertów oraz interpretacji tzw. rekomendacji obywatelskich – zwraca uwagę PAP.

Zobacz także: Lewica chce “europejskich sił obronnych” i unijnej służby kontrwywiadu

Przypomnijmy, że Parlament Europejski rozpoczął reformę unijnej ordynacji wyborczej. W ubiegły wtorek PE przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej, które ma na celu zmianę przepisów dotyczących wyborów europejskich. „Projekt aktu ustawodawczego został przyjęty 323 głosami do 262, przy 48 wstrzymujących się, a towarzysząca mu rezolucja przy 331 głosach do 257 i 52 wstrzymujących się” – poinformowano.

„Wybory europejskie, obecnie organizowane jako 27 wyborów krajowych z rozbieżnymi zasadami, będą jednolitymi wyborami europejskimi” – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, „28 dodatkowych posłów do Parlamentu Europejskiego ma być wybieranych z list ogólnoeuropejskich, które muszą zapewnić zrównoważoną reprezentację geograficzną”. Według zaproponowanego, nowego systemu głosowania, każdy wyborca ma mieć możliwość oddania dwóch głosów – jednego na kandydata z krajowego okręgu wyborczym, a drugiego z „okręgu ogólnounijnego”.

Zobacz także: 14 państw Unii Europejskiej chce stworzenia sił szybkiego reagowania

pap /  wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply