Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 2600 nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. To głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Morski Oddział Straży Granicznej poinformował we wtorek o przeprowadzeniu w 2023 roku kontroli legalność zatrudnienia cudzoziemców w 316 firmach. “Tylko w 25 nie było nieprawidłowości. Zweryfikowali pracę blisko 15 tysięcy obcokrajowców. 2600 osób wykonywało ją nielegalnie” – czytamy. MOSG przeprowadził także przeszło 3 tysiące kontroli legalności pobytu. 887 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie.

SG wskazuje, że w porównaniu z 2022 rokiem to znaczący wzrost. Wówczas w 301 kontrolach funkcjonariusze MOSG sprawdzili zatrudnienie prawie 11 tysięcy cudzoziemców, ujawniając nielegalność pracy u niespełna 1800 osób. Natomiast w 2664 kontrolach pobytu cudzoziemców nielegalny pobyt stwierdzili u 604 obcokrajowców.

Jak czytamy, powtarzającymi się naruszeniami przepisów u obcokrajowców były: brak posiadania zezwolenia na pracę, praca na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy, niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku pisemnego informowania wojewody o przypadkach niepodjęcia, zakończenia bądź przerwania wykonywania pracy przez cudzoziemca, o zmianie dotychczasowego charakteru lub stanowiska pracy oraz niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku pisemnego powiadomienia PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) o podjęciu, niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, przekazanie nieprawdziwych informacji.

Przeczytaj: Zachodniopomorska firma zatrudniała nielegalnie 162 cudzoziemców

W 2023 roku najczęściej kontrolowane były następujące branże: budownictwo, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi fryzjersko – kosmetyczne, agencje zatrudnienia oraz agencje pracy tymczasowej (działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy).

Najwięcej cudzoziemców pracowało w budownictwie, transporcie, agencjach zatrudnienia lub agencjach pracy tymczasowej oraz w usługach fryzjersko – kosmetycznych, w tym w salonach masażu.

W 2023 roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej wydali też 959 decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Zobacz także: Firma z Tarnowa zatrudniała nielegalnie 160 cudzoziemców

morski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply