Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sędzia Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w kwestii stanowiska zarządu stowarzyszenia Iustitia, w którym zakwestionowano poniedziałkową uchwałę Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru prezydenta.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sędzia Przemysław Radzik rozpoczął czynności wyjaśniające względem wtorkowego stanowiska zarządu stowarzyszenia Iustitia, w którym zakwestionowano poniedziałkową uchwałę Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru prezydenta – podała w środę Polska Agencja Prasowa (PAP).

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

375.18 PLN    (1.7%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Jak pisaliśmy, w poniedziałek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego orzekła w pełnym składzie o ważności wyborów prezydenckich. W przyjętej uchwale SN stwierdził, że wybór Andrzeja Dudy na prezydenta dokonany w głosowaniu w dniu 12 lipca br. był ważny. Przewodnicząca składu sędzia Ewa Stefańska podkreśliła w uzasadnieniu, że SN wziął pod uwagę „wszystkie okoliczności, także te, które nie były przedmiotem protestu wyborczego”.

Zarząd stowarzyszenia „Iustitia” oświadczył we wtorek, że uchwała jest nieważna. „Przypominamy, że Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luxemburgu, które wkrótce zostaną rozpoznane. Każde orzeczenie wydane przez tę Izbę i zasiadających w niej neo-sędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 3 połączonych Izb w dniu 23 stycznia 2020 r.” – napisano.

„Tym samym wobec nieważności dzisiejszej ‘uchwały’ nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez art. 129 ust. 1 Konstytucji RP” – napisało stowarzyszenie.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sędzia Przemysław Radzik podjął czynności w tej sprawie. W jego opinii istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez członków zarządu Iustitii przewinień dyscyplinarnych poprzez „podjęcie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

W komunikacie wskazano, że chodzi o zakwestionowanie legalności i skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a także o zakwestionowanie legalności poniedziałkowej uchwały Izby oraz legalności „umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez negację ważności wyboru Prezydenta przez Sąd Najwyższy”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sąd Najwyższy rozpatrzył blisko 6 tysięcy protestów wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi. Izba uznała za zasadne zarzuty dotyczące 92 przypadków. Nie miały one jednak w jej ocenie wpływu na wynik wyborów.

Wśród protestów, które nie przyniosły skutku, znalazł się protest komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Jak pisaliśmy, przewodniczący PO Borys Budka zapowiadał, że komitet wskaże „szereg czynników, które wpłynęły na to, że te wybory były nieuczciwe”. W proteście oprócz nieprawidłowości takich jak brak dostarczenia pakietów wyborczych niektórym wyborcom, czy opóźnienia w ich dostarczeniu, wskazywano na nierówność wyborów poprzez uprzywilejowany dostęp Andrzeja Dudy do telewizji publicznej, czy zaangażowanie organów państwa po stronie urzędującego prezydenta. Osobnym argumentem było naruszenie konstytucyjnego terminu wyborów.

Zobacz także: Protest wyborczy komitetu Rafał Trzaskowskiego nieskuteczny

pap / rmf24.pl / iustitia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz