W ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 7 maja w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii – poinformowało polskie MSZ. Spotkanie w formacie V4+Japonia odbyło się w drugim dniu wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii w Polsce.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 7 maja w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Spotkanie w formacie V4+Japonia odbyło się w drugim dniu wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii w Polsce.

W czasie dyskusji ministrowie omówili szereg kwestii globalnych i regionalnych; odnieśli się m.in. do relacji UE-Japonia, perspektyw współpracy V4 z Japonią, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Azji. 'Widzę wiele podobieństw, obserwując środowisko bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Indo-Pacyfiku, co skłania do refleksji nad wspólną odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia” – ocenił minister Rau.

Ważnym tematem piątkowych rozmów była partnerska współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz wsparcie dla ich integracji europejskiej. Minister Rau uważa, że Grupa Wyszehradzka została powołana przez państwa definiujące obecnie swoją pozycję w zmieniającym się świecie przede wszystkim poprzez członkostwo w UE i NATO. „Teraz nadszedł czas, aby Grupa jeszcze aktywniej wspierała inne państwa w staraniach o zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu” – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Japonia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, z którym Grupa Wyszehradzka nawiązała bliższy dialog polityczny. W 2013 r. w Warszawie miał miejsce pierwszy szczyt premierów V4-Japonia, a dialog wyszehradzko-japoński pozostaje ważną platformą wymiany pogłębionych ocen dotyczących sytuacji międzynarodowej, koordynacji pomocy rozwojowej oraz współpracy naukowo-technologicznej.

Zobacz także: Euractiv: Węgry zmiękczyły deklarację V4 potępiającą Rosję

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Uczestnicy spotkania V4 zasugerowali, by strona japońska rozważyła „jeszcze głębsze zaangażowanie” w projekty infrastrukturalne w Europie Środkowej, zwłaszcza w planowaną usługę kolei dużych prędkości łączącą Węgry, Słowację, Czechy i Polskę, powiedział minister spraw zagranicznych Węgier, Szijjártó.

„Przez długi czas utrzymywaliśmy pogląd, że Europa Środkowa stała się motorem europejskiego wzrostu; rozsądne strategie polityczne pomogły stworzyć najbardziej atrakcyjny region inwestycyjny na kontynencie ”- powiedział Szijjártó. Dodał, że prezydencja węgierska w V4 od lipca skupi się na utrzymaniu tej pozycji.

Jeśli chodzi o współpracę z Japonią, powiedział, że kraj ten „zrozumiał znaczenie Bałkanów Zachodnich dla bezpieczeństwa”, dodając, że V4 „miała i będzie miała” wspólne projekty zdrowotne i edukacyjne z Japonią na Bałkanach Zachodnich. Współpraca między krajami V4 a Japonią może również stanowić „doskonałą podstawę” współpracy między strefą wolnego handlu Dalekiego Wschodu a UE – powiedział.

Czytaj: Szef MSZ Japonii weźmie w Polsce udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Kresy.pl/Gov.pl/Hugary Today

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz