Przygotowaliśmy projekt specustawy, która przyśpieszy inwestycje zabezpieczające Polskę przed suszą – poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk w poniedziałek. Ponadto, w tym roku na walkę z suszą dodatkowo przeznaczonych zostanie ponad 150 mln złotych.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (MGMiŻŚ) Marek Gróbarczyk poinformował w poniedziałek o projekcie specustawy, mającej na celu przyspieszenie inwestycji zabezpieczających kraj przed suszą – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP). „Chcemy umożliwić szybką realizację dla inwestycji niezbędnych do zabezpieczenia naszego kraju przed coroczną suszą” – podkreślił minister. Jego zdaniem nowe regulacje pomogą w przyspieszeniu wielu inwestycji wodnych, co pomoże w minimalizacji niedoborów wody. Szef resortu zaznaczył także, że w związku ze złymi prognozami w tym roku na walkę z suszą przeznaczone zostanie dodatkowo ponad 150 mln złotych.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

5687.39 PLN    (25.85%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Specustawa ma skrócić okresy przygotowawcze do inwestycji, a także usprawnić procesy pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Wkrótce ustawa zacznie procedurę legislacyjną” – podkreślił minister.

Przypomniał, że rząd przyjął w zeszłym roku założenia do Programu Rozwoju Retencji, w celu sprawniejszej walki z suszą. Zaznaczył, że był to pierwszy ogólnopolski i kompleksowy plan zwiększenia współczynnika retencji wody w Polsce w historii.

Jak informuje agencja, przez dłuższy czas przetrzymujemy i gromadzimy w kraju około 4 mld m3 wody. Stanowi to w przybliżeniu 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Jak czytamy „na całkowity odpływ rzeczny składa się woda dostarczana do koryta rzeki, m.in. w wyniku opadów czy topnienia śniegu”. Plan retencji przewiduje podniesienie tego współczynnika do około 15 proc. w 2027 roku.

Plan przewiduje przeprowadzenie 94 wodnych inwestycji (m.in. budowę zbiorników retencyjnych różnych rozmiarów). Mają łączną wartość ponad 12 mld zł. Część z inwestycji jest już w trakcie realizacji.

Szef resortu podkreślił, że prawie 400 mln zł zostało zabezpieczonych na 2020 rok, w celu przeciwdziałania skutkom suszy. Za ich pomocą zrealizowanych zostanie prawie 4 tys.  zadań utrzymaniowych na ciekach wodnych. Inwestycje są prowadzone przez Wody Polskie.

Gróbarczyk podkreślił, że z powodu złych prognoz na ten rok, dodatkowe 154,7 mld zł przeznaczone zostanie na walkę z suszą. Realizacja inwestycji nastąpi w ciągu trzech lat.

„Już tym roku zrealizowane zostaną zadania na kwotę 60 mln zł. Będą to działania przede wszystkim dla terenów rolniczych, takie jak udrażnianie cieków wodnych czy modernizacja małych urządzeń wodnych, które najszybciej poprawią sytuację regionów najbardziej zagrożonych w tym roku suszą” – zapowiedział. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej mają ogłosić przetargi w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.

Analizy ekspertów i obserwatorów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) sugerowały, że w przypadku braku obfitych opadów w jesieni i zimie 2019 roku,  również w 2020 roku wystąpi susza.

„Już w styczniu z analiz zdjęć satelitarnych oraz pomiarów wilgotnościowych gleb i wód w Polsce jasno wynikało, że sytuacja jest zła” – zaznaczono.

Deficyt intensywnych opadów pogłębi suszę głównie na terenach rolniczych. Dotychczasowe słabe opady w I kw. 2020 roku nie pozwoliły na uzupełnienie niedoborów z roku 2019.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Specjalna platforma internetowa stopsuszy.imgw.pl została przygotowana przez IMGW-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z MGMiŻŚ oraz Wodami Polskimi. Skupia ona w jednym miejscu wszelkie analizy i dane dotyczące monitorowania stanu wód i sytuacji hydrologicznej w całej Polsce. Dane prezentowane są w czasie rzeczywistym – serwis działa codziennie, przez całą dobę.

W czerwcu zostanie uruchomiony system ostrzegania hydrologicznego. Będzie funkcjonował na zasadzie komunikatów w mediach, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych. Będzie podawał informacje dotyczące aktualnego stanu wód, wilgotności gleby oraz parowania.

Minister ostrzegał  na początku lutego 2020, że w przypadku braku poprawy sytuacji hydrologicznej, zaistniała susza może być najgorszą od kilkudziesięciu lat.

Na jednego mieszkańca w Polsce przypada rocznie średnio od 1,6 do 1,8 tys. m3 wody. Jest to około 1/3 rocznej ilości wody przypadającej na przeciętnego mieszkańca Europy. W ostatnich latach, w związku z suszą, wspomniany współczynnik malał nawet do 1,1 tys. m3.

Polska posiada jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Często pada porównanie, że dysponujemy taką ilością wody jak Egipt.

Zobacz także: W najbliższych miesiącach może czekać nas susza

pap / portalkomunalny.pl / kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz