W piątek Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, na podstawie udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów pełnomocnictwa, podpisał Protokół Wykonawczy do Umowy z dnia 19.04.2013 r. zawartej między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie.

Jak poinformowała Straż Graniczna w piątek Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, na podstawie udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów pełnomocnictwa, podpisał Protokół Wykonawczy do Umowy z dnia 19.04.2013 r. zawartej między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie.

Protokół Wykonawczy z upoważnienia strony ormiańskiej podpisał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Samvel Mkrtchian.

Zapisy umowy precyzują szczegóły dwustronnej współpracy pomiędzy państwami w zakresie procedur identyfikacji cudzoziemców oraz organizacji powrotów przymusowych.

“Na podkreślenie zasługuje dotychczasowa wzorowa współpraca ze Stroną ormiańską, którą usprawniło wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Readmisję (RCMS). Dzięki systemowi IT cała korespondencja pomiędzy stronami odbywa się elektronicznie, a odpowiedź na wnioski Straży Granicznej uzyskiwana jest w ciągu w ciągu 4-5 dni” – informuje służba prasowa Straży Granicznej.

Zastępczy dokument podróży wydawany jest – po zaakceptowaniu wniosku o readmisję – przez Ambasadę Republiki Armenii w Warszawie bez zbędnej zwłoki.

fot: Straż Graniczna

fot: Straż Graniczna

Zobacz też: SG: Od początku kryzysu migracyjnego ponad 28,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy

Zastępczy dokument podróży wydawany jest – po zaakceptowaniu wniosku o readmisję – przez Ambasadę Republiki Armenii w Warszawie bez zbędnej zwłoki.

Wdrożony system umożliwia także zorganizowanie oraz przeprowadzenie wywiadu konsularnego bez konieczności osobistego stawiennictwa cudzoziemca w Wydziale Konsularnym Ambasady Armenii w Warszawie.

fot: Straż Graniczna

fot: Straż Graniczna

Zobacz też: Podlaskie: Policja zatrzymała w ciągu doby czterech kurierów nielegalnych imigrantów

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply