Zatrudnienie 185 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce, którzy w grudniu zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania im pracy w słupskiej agencji zatrudnienia. 133 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie, a wobec 166 osób pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy.

Jak poinformowała w piątek Straż Graniczna, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce zweryfikowali zatrudnienie 185 cudzoziemców w słupskiej agencji zatrudnienia. 133 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie, a wobec 166 osób pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy.

Zobacz też: 266 obywateli Ukrainy nielegalnie zatrudnionych w Olsztynie

Wszyscy byli skierowani do pracy przy produkcji narzędzi metalowych. W większości przypadków cudzoziemcy pracowali w wymiarze czasu przekraczającym trzykrotnie liczbę godzin wskazaną w posiadanych zezwoleniach bądź oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto strażnicy graniczni ujawnili inne nieprawidłowości polegające na niepowiadomieniu przez pracodawcę właściwych organów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców oraz przekazaniu tym urzędom nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

Zobacz też: Prawie 10 proc. skontrolowanych obcokrajowców na Warmii i Mazurach pracowało nielegalnie

Wobec właścicielki agencji i cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę prowadzone są czynności zmierzające do skierowania wniosku do sądu o ich ukaranie.

Czytaj także: Pomorze: Kontrola Straży Granicznej w jednej z firm – 136 cudzoziemców zatrudnionych nielegalnie

Zobacz: Kontrola Straży Granicznej w czterech firmach: 52 na 111 cudzoziemców zatrudnionych wbrew przepisom

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply