Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej i Transgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zamościu, skierował do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia wobec 7 obywateli Gruzji, którzy zajmowali się procederem organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom.

Podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego były materiały procesowe, pozyskane przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej – Placówkę Straży Granicznej w Sławatyczach, wskazujące na uzasadnione podejrzenie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem organizowania cudzoziemcom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej, z zamiarem dotarcia docelowo do innych krajów Europy Zachodniej.

Postępowanie objęło łącznie 7 osób – obywateli Gruzji, którym przedstawiono zarzuty udziału w okresie od grudnia 2022 r. do kwietnia 2023 r. w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie różnych miejscowości Polski w tym Warszawy, Białegostoku jak i Białowieży, Hajnówki i Narewki (woj. podlaskie), której celem była organizacja przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej wbrew obowiązującym przepisom dla imigrantów nie posiadającym dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy oraz pobytu na terytorium Polski.

Gruzini zajmowali się także koordynacją przemytu nielegalnych imigrantów do granicy z Republiką Federalną Niemiec. Oskarżeni – w różnych konfiguracjach osobowych – wzięli udział w co najmniej 16 zdarzeniach objętych postępowaniem.

Działalność grupy była prowadzona na kierunku przerzutowy zwanym „szlakiem białoruskim”.  Migranci byli dowożeni w rejon granicy polsko – białoruskiej, którą następnie pieszo przekraczali nielegalnie poza terenem przejść granicznych. Następnie byli odbierani po stronie polskiej przez organizatorów procederu lub osoby z nimi współpracujące i transportowani samochodami do granicy z Niemcami, gdzie również dochodziło do nielegalnego jej przekroczenia.

Większość podejrzanych w toku przeprowadzonych przesłuchań przyznała się do popełnia zarzucanych im czynów i złożyła wyjaśnienia, w których opisali swój udział w przestępczym procederze. 6 podejrzanych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

W toku śledztwa wobec 6 osób stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyn zarzucony oskarżonym zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także: Cudzoziemcy stanowią aż 40 proc. poszukiwanych w Polsce za zabójstwo. Najwięcej obywateli Ukrainy i Rosji

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali już ponad 120 “kurierów” nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy stanowili prawie 80 proc. z nich. Najliczniejszymi grupami byli Ukraińcy i Białorusini.

Obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wówczas wśród przemytników zdecydowanie dominowali Ukraińcy i Gruzini. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply