W Dumie Państwowej złożono projekt ustawy, który ma umożliwiać przeprowadzanie wyborów władz anektowanych przez Rosję regionów nawet w warunkach stanu wojennego.

“Potrzebne są poprawki, aby zharmonizować różne akty prawne podczas wyborów w regionach, w których wprowadzono stan wojenny – DRL [Donieckiej Republice Ludowej], ŁRL [Ługańskiej Republice Ludowe], obwodzie chersońskim i zaporoskim” – powiedział dziennikarzom jeden z autorów złożonego w środę projektu ustawy Pawieł Kraszennikow.

Jego osoba wskazuje, że projekt jest dokumentem ważnym dla Kremla, gdyż zwykle właśnie takie są sygnowane przez przewodniczącego Komisji Państwotwórczej i Ustawodawstwa izby niższej rosyjskiego parlamentu. Kraszennikow był między innymi osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie przez parlament zmian konstytucyjnych w 2020 r.

Polityk przypomniał, że zgodnie z art. 7 ustawy o stanie wojennym na terytorium, na którym został on wprowadzony nie przeprowadza się referendów i wyborów do władz państwowych i organów samorządu terytorialnego. Jednocześnie w ustawie o przyjęciu nowych podmiotów w skład Federacji Rosyjskiej, to jest o aneksji obwodów Ukrainy, zapisano, że wybory powinny odbyć się na ich terytorium jesienią 2023 roku.

„Aby zniwelować tę sprzeczność i dać obywatelom możliwość wyrażenia woli politycznej, takie poprawki powinny zostać przyjęte” – uznał Kraszennikow. Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na terenach wcielonych do Rosji został podpisany przez prezydenta Władimira Putina w październiku 2022 roku.

W październiku Rosja zaanektowała formalnie ukraińskie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski, choć fragmenty trzech z nich są nadal kontrolowane przez siły ukraińskie.

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply