Wydano zbiór artykułów „OUN, UPA i Zagłada Żydów”

„OUN, UPA i Zagłada Żydów” to zbiór kilkudziesięciu artykułów naukowych, w większości autorów zagranicznych, przedstawiający wszystkie aspekty udziału ukraińskich nacjonalistów z zbrodniach dokonanych na Żydach.

Choć liczący prawie tysiąc stron tom „OUN, UPA i Zagłada Żydów” nosi rok wydania 2016, jest dostępny dopiero od sierpnia tego roku. Wydawca, Księgarnia Akademicka z Krakowa, przedstawia książkę w następujących słowach:

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Kilkadziesiąt artykułów zebranych w tomie OUN, UPA i zagłada Żydów nie jest dziełem wspólnym, lecz indywidualnymi, autorskimi pracami dwudziestu dwóch specjalistów z zakresu problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i Holokaustu. Reprezentują one różne ujęcia, metodologie i punkty widzenia, gdyż zostały napisane przez autorów pochodzących z Izraela, Ukrainy, Polski, Rosji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ich autorzy mają rozmaite doświadczenia kulturowe, przynależą do różnych szkół historycznych, posiadają odmienne upodobania stylistyczne. Wielogłos był naszym zamiarem i staraliśmy się nic w trakcie prac redakcyjnych nie uronić z tej polifonii. Jednym kryterium doboru była erudycja i kompetencja autorów oraz ich oddanie prawdzie i sztuce pisarstwa historycznego. Unikaliśmy tekstów jawnie propagandowych, stąd czytelnik nie znajdzie tu publikacji współczesnych obrońców nacjonalizmu ukraińskiego. Nie ma też tekstów napastliwych, o charakterze antyukraińskim. Naczelnym kryterium była bowiem starożytna zasada Tacyta: sine ira et studio.

Jak dalej pisze wydawca, zbiór powstał z potrzeby zaznajomienia polskiego czytelnika z dorobkiem światowej historiografii w zakresie udziału OUN-UPA w zbrodniach na Żydach. Ma on stworzyć właściwą perspektywę dla badań polskich naukowców, szczególnie tych, którzy próbują propagować mit o rzekomym filosemityzmie ukraińskich nacjonalistów.

Tom pod redakcją naukową prof. Andrzeja A. Zięby jest w istocie zbiorem artykułów największych zagranicznych współczesnych krytyków OUN-UPA, choć są w nim dzieła także polskich autorów. Wstęp do niego zgodzili się napisać zasłużeni historycy z Kanady i Szwecji – John-Paul Himka oraz Per Rudling. Ideologię ukraińskiego nacjonalizmu, z naciskiem na jej wątki antyżydowskie, opisali Marko Carynnyk i Ołeksandr Zajcew. W rozdziale o realizacji zbrodniczych idei OUN-UPA znalazły się artykuły Lucyny Kulińskiej, Franka Golczewskiego, Kaia Struve, Grzegorza Rossolińskiego-Liebe, Aleksandra Diukowa, Delphine Bechtel, Gabriela Findera i Alexandra Prusina, Ivana Katchanovskiego, Ewy i Władysława Siemaszków, Jurija Radczenki, Grzegorza Motyki oraz wspomnianego wcześniej Himki. Artykuły Witolda Mędykowskiego, Christopha Micka i Omera Bartova opisujące relacje żydowsko-ukraińskie z perspektywy ofiar znalazły się w rozdziale Doświadczenie. Problematykę pamięci o antyżydowskich zbrodniach OUN-UPA podjęli Per A. Rudling, John-Paul Himka, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Ivan Katchanovski, Sofia Graczowa, Delphine Bechtel, Taras Kuryło i Himka, Jurij Radczenko i Andrzej Zapałowski w rozdziale Pamięć.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

CZYTAJ TAKŻE: Ukraińscy Żydzi przeciw Banderze i heroizacji OUN-UPA

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz