Czeski Senat zgodził się na wpisanie do konstytucji prawa do obrony życia własnego i innych za pomocą broni.

Jak podały w środę České Noviny, za zmianą konstytucji głosowało 54 z 74 senatorów. Wymagana była większość trzech piątych, czyli co najmniej 45 głosów. Rozdział dotyczący podstawowych praw i wolności został uzupełniony o zapis, że „prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby, nawet przy pomocy broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”.

Wcześniej, w czerwcu br., za zmianą konstytucji, zaproponowaną zresztą przez jedną z senackich komisji, zagłosowała niższa izba parlamentu Czech. Teraz ustawę musi podpisać prezydent kraju, ponieważ nie ma prawa wetowania ustaw konstytucyjnych. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu jej ogłoszenia w dzienniku ustaw, tj. nie wcześniej niż 1 sierpnia, a nie później niż 1 września br.

Nowelizacja opiera się na petycji podpisanej przez 102 tys. osób. Petycja była reakcją myśliwych i innych posiadaczy broni na starania Komisji Europejskiej o ograniczenie posiadania broni, w tym legalnej. Komisja uzasadniała to m.in. koniecznością podjęcia środków przeciwko terroryzmowi. Jednak krytycy unijnych przepisów wskazywali, że terroryści w większości używają nielegalnie zdobytej broni i że ówczesne czeskie prawo było wystarczające.

Czechy broniły się przed unijną dyrektywą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale przegrały. Rząd musiał zmienić ustawę o broni uwzględniając w minimalnym koniecznym zakresie regulacje unijne.

Według składających petycję zmiana konstytucji zapobiegnie ograniczaniu prawa do broni przez prawo powszechne, wzmocni też pozycję Czech w dyskusji na temat innych regulacji unijnych.

Kresy.pl / ceskenoviny.cz

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply