Czeski Senat zgodził się na wpisanie do konstytucji prawa do obrony życia własnego i innych za pomocą broni.

Jak podały w środę České Noviny, za zmianą konstytucji głosowało 54 z 74 senatorów. Wymagana była większość trzech piątych, czyli co najmniej 45 głosów. Rozdział dotyczący podstawowych praw i wolności został uzupełniony o zapis, że „prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby, nawet przy pomocy broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”.

Wcześniej, w czerwcu br., za zmianą konstytucji, zaproponowaną zresztą przez jedną z senackich komisji, zagłosowała niższa izba parlamentu Czech. Teraz ustawę musi podpisać prezydent kraju, ponieważ nie ma prawa wetowania ustaw konstytucyjnych. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu jej ogłoszenia w dzienniku ustaw, tj. nie wcześniej niż 1 sierpnia, a nie później niż 1 września br.

Nowelizacja opiera się na petycji podpisanej przez 102 tys. osób. Petycja była reakcją myśliwych i innych posiadaczy broni na starania Komisji Europejskiej o ograniczenie posiadania broni, w tym legalnej. Komisja uzasadniała to m.in. koniecznością podjęcia środków przeciwko terroryzmowi. Jednak krytycy unijnych przepisów wskazywali, że terroryści w większości używają nielegalnie zdobytej broni i że ówczesne czeskie prawo było wystarczające.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Czechy broniły się przed unijną dyrektywą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale przegrały. Rząd musiał zmienić ustawę o broni uwzględniając w minimalnym koniecznym zakresie regulacje unijne.

Według składających petycję zmiana konstytucji zapobiegnie ograniczaniu prawa do broni przez prawo powszechne, wzmocni też pozycję Czech w dyskusji na temat innych regulacji unijnych.

Kresy.pl / ceskenoviny.cz

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz