Według raportu Instytutu Badań Strukturalnych, polski system podatkowy bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż te zarabiające więcej. Pod tym względem, Polska jest wyjątkiem w UE – twierdzą autorzy.

Instytut Badań Strukturalnych, czyli niezależna fundacja naukowa zajmująca się m.in. rynkiem pracy czy polityką rodzinną, wydał raport na temat faktycznego stanu opodatkowania w Polsce. Wynika z niego, że polski system podatkowy bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż te zarabiające więcej.

Autor badania IBS, Jakub Sawulski powiedział portalowi Business Insider, że w Polsce opodatkowanie jest „w gruncie rzeczy liniowe i efektywnie wynosi 37 proc.” – pod tym względem, Polacy są wyjątkiem.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Analizy w raporcie pokazują, że podatki dla ubogich są w naszym kraju większe, co przejawia się już na poziomie konsumowania dóbr – jest to zjawiskiem dość powszechnym na świecie. Według Sawulskiego, w Polsce konsumpcja opodatkowana jest regresywnie, czyli obciąża bardziej biednych, niż bogatych. Wynika to z tego, że osoby biedne na konsumpcję przeznaczają cały swój dochód, podczas gdy osoby bogate – tylko jego część. Stąd udział podatku VAT i akcyzy w dochodach niezamożnych Polaków jest stosunkowo wyższy niż w przypadku osób zarabiających lepiej.

W celu zrównoważenia tego efektu, większość państw stosuje progresywne opodatkowanie pracy, opodatkowując wyżej osoby o wyższych dochodach. Według raportu, w Polsce jednak opodatkowanie faktycznie jest liniowe, wynosząc efektywnie 37 proc. IBS wskazuje też na relatywnie niskie opodatkowanie wysokodochodowych działalności gospodarczych, przez co osoby o wysokich zarobkach przechodzą na „fikcyjne samozatrudnienie” – nie zatrudniając nikogo, a jednocześnie pracując wyłącznie lub głównie dla jednego pracodawcy. Szacuje się, że nawet 10 proc. polskich „firm”, a ściślej osób prowadzących własną działalność gospodarczą, może mieć właśnie taki charakter. Według Sawulskiego, to bardzo wysoki odsetek, zaś od 2014 roku liczba takich podmiotów rośnie.

W raporcie zwrócono uwagę, że w innych krajach członkowskich UE ogólnie sytuacja wygląda inaczej – tzw. klin podatkowy dla niskich płac jest tam o 8 pkt. proc. niższy, niż dla wysokich. W Polsce takiej różnicy nie ma.

Zdaniem Sawulskigo, główną przyczyną fikcyjnego samozatrudnienia są duże różnice w wysokości opodatkowania między umową o pracę a działalnością gospodarczą. W raporcie napisano, że np. przy dochodzie 100–200 tys. zł rocznie, opodatkowanie działalności gospodarczej może być nawet o 1/3 niższe niż opodatkowanie umowy o pracę. Co więcej, według raportu, wraz ze wzrostem dochodu ta różnica rośnie. Stąd zaznaczono, że „fikcyjne samozatrudnienie dotyczy przede wszystkim osób o wysokich zarobkach”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Zdaniem eksperta IBS, żeby zmienić tę sytuację, powinno się m.in. zmniejszyć regresywność systemu podatkowego. Sawulski uważa, że polityka publiczna powinna przede wszystkim skoncentrować się na obniżeniu opodatkowania umów o pracę przy niskich zarobkach. Jego zdaniem można to zrobić np. przez znaczące podniesienie kosztów uzyskania przychodu lub kwoty wolnej w podatku dochodowym. Podkreśla, że poprawiłoby to sytuację materialną osób najmniej zarabiających, a zarazem ograniczyło zatrudnianie „na czarno” czy wypłacanie części wynagrodzenia „pod stołem”.

Przeczytaj: Estonia podniosła od 2018 roku kwotę wolną od podatku do 6000 euro

Czytaj również: Kukiz ’15 chce obniżenia podatku VAT i akcyzy na prąd

Jednocześnie twierdzi, że propozycje te można zrównoważyć poprzez wyższe opodatkowanie wysokodochodowych działalności gospodarczych. Ponadto, zdaniem eksperta można by zwiększyć rolę podatków majątkowych w polskim systemie podatkowym, wprowadzając np. podatek od wartości nieruchomości zamiast podatku od ich powierzchni.

Sawulski zaznacza, że powinno się też zmniejszyć różnice w opodatkowaniu różnych typów zatrudnienia, żeby docelowo „praca była opodatkowana w tej samej wysokości, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy jest wykonywana”.

Businessinsider.com.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz